---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Đệ Nhất Nghĩa
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 第 一 義. Chỉ cho chân lý tối cao của Phật giáo, thiền nghĩa huyền diệu tột cùng. Mật Am Ngữ Lục ghi:
“演 第 一 義、提 最 上 乘。
– Diễn bày đệ nhất nghĩa, đề khởi tối thượng thừa.”
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 弟一義 (Đại Tập Kinh)
Là diệu lý vô thượng thậm thâm, thể của nó vắng lặng, tánh của nó bao trùm, không danh không tướng, dứt hết nghĩ bàn.
Kinh nói: lý thậm thâm không thể nói. Đệ nhất nghĩa đế xa lìa ngôn ngữ, văn tự.
Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng ?     SẮC ĐẸP KHUYNH THÀNH RỒI CŨNG LỤI TÀN     Ý nghĩa chuông trống bát nhã ?     NGẪM NGHĨ CUỘC ĐỜI     Lục chủng chấn động ?     Làm điều này là tích đức, phúc báo cả đời đếm không xuể     Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?     ĐỪNG ĐỂ MẤT TRONG CUỘC ĐỜI CỦA BẠN     A Tu La là gì ?     PHẬT DẠY: “HỌC CÁCH CHẤP NHẬN ĐỂ THẤY CUỘC ĐỜI TỐT ĐẸP HƠN”     


Pháp Ngữ
Biết giữ thành quách nhà mình.
Chớ dối tìm châu quận khác.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 52,092 pháp âm và 5,077 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 132,836 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 252, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,202 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất tanhung
Lượt truy cập 8,053,235