---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Y Ỷ
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 依 倚. Nương tựa. Bài Trừu thần ngâm trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi:
從 來 一 物 兮 也 非
身 生 帶 業 兮 也 是
如 何 五 蘊 兮 紛 紜
爲 據 四 大 兮 依 倚
“Tùng lai nhất vật hề dã phi,
Thân sinh đới nghiệp hề dã thị
Như hà ngũ uẩn hề phân vân
Vi cứ tứ đại hề y ỷ”.
“Xưa nay một vật chừ cũng sai
Thân sinh mang nghiệp chừ cũng phải
Vì sao ngũ uẩn chừ lăng xăng
Bám chặt tứ đại chừ nương tựa”.
Ý nghĩa và chức năng tác dụng của một ngôi chùa?     7 loại cảnh giới thành công trong đời: Đây mới thực sự là “thượng thiện nhược thủy”     Nằm niệm Phật có lỗi không?     Phàm Tâm Không Bỏ, Sao Có Thể Thành Phật?     Vấn đề tịnh khẩu?     NGƯỜI CHĂN DÊ     Ý nghĩa cúng rước vía đức Phật Di Lặc đầu năm?     Dùng Đức Thu Phục Nhân Tâm     Ý nghĩa chánh báo và y báo?     Tích Đức Tạo Phúc, Hành Ác Tạo Nghiệp     


Pháp Ngữ
Mắc họa, đọa ác thú,
Bị hoảng sợ, ít vui.
Quốc vương phạt trọng hình.
Vậy chớ theo vợ người.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 52,549 pháp âm và 5,099 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,170 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 252, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,207 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nangbuakhua
Lượt truy cập 8,883,267