---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhơn Tử Lục Nghiệm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 人死六驗 (Chư Kinh Tập Yếu)
Vì người sống ở đời, làm lành, làm ác, tội, phước rõ ràng; mảy may không dấu được, đến khi chết, quả báo lành, dữ ở kiếp mai sau cảm ứng hiển nhiên. Trước xét thấy có sáu trường hợp.
Một, Nghiệm Sanh Nhân Trung. Nếu người làm lành, đến khi sắp chết, trước lạnh từ chân lên rốn. ở rốn vẫn còn ấm, rồi mới tắt thở, thì người ấy sanh làm người.
Hai, Nghiệm Sanh Thiên Thượng. Nếu người làm lành, đến khi sắp chết, đỉnh đầu còn ấm, rồi mới tắt thở, thì người ấy sanh lên trời.
Ba, Nghiệm Sanh Ngạ Quỷ Trung. Nếu người làm ác, đến khi sắp chết, thì lạnh từ đỉnh đầu đến lưng (eo). Dưới eo còn ấm, rồi mới tắt thở, thì sanh làm Ngạ Quỷ.
Bốn, Nghiệm Sanh Bàn Sanh. Bàn sanh tức là súc sanh. Nếu người làm ác, khi sắp chết, lạnh từ đỉnh đầu đến gối. ở đầu gối còn ấm, sau mới tắt thở, thì sanh làm bàn sanh.
Năm, Nghiệm Sanh Địa Ngục. Nếu người làm điều cực ác, khi sắp chết, thì lạnh từ đỉnh đầu đến chân. ở dưới bàn chân còn ấm, sau mới tắt thở, thì sanh vào địa ngục.
Sáu, Nghiệm Nhập Niết Bàn. Nếu là bậc La Hán, thánh nhân, khi vào Niết Bàn, thân xác nhiều ngày ở tim và đỉnh đầu vẫn còn ấm.
Công Bằng Ngu Xuẩn     Minh Bạch     Chịu Quả Báo Trong Núi Cua     Quả Báo     Chả Lụa Đậu Hũ Bún Tầu     Phật Tử có hiếu thuận với cha mẹ không?     Giết Kiến Bị Quả Báo     Không Sợ Quyền Thế, Coi Trọng Pháp Lệnh     Ý nghĩa câu: “Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang”?     Buôn Gian Bán Lận Bị Báo Ứng, Thành Tâm Hối Cải Được Trời Thương     


Pháp Ngữ
Đức Phật chỉ cho chúng ta cách giải thoát
Chứ Ngài không thể nào giải thoát dùm cho ai cả.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,512,046