---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tu Đại Niết Bàn Đắc Ngũ Sự
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 修大涅槃得五事 (Đại Niết Bàn Kinh)
Tiếng Phạn là Niết Bàn, gọi đủ là Ma Ha Bát Niết Bàn Na, tiếng Hoa là Đại Diệt Độ. Đại là Pháp Thân, diệt là giải thoát, độ là Bát Nhã. Đây là Niết Bàn của Đại Thừa.
Một, Bất Văn Đắc Văn. Ý nghĩa của Đại Niết Bàn rất sâu xa, vi diệu và bí mật, trong tâm của tất cả chúng sanh đầy đủ hoàn toàn, vì vô lượng kiếp đến nay, bị Vô Minh che khuất, nên không thể nghe. Nay tu tập pháp Đại Niết Bàn, đạt được tánh của Như Lai là lý thường nhiên. Xưa không thể nghe, mà có thể nghe, đó là Bất Văn Đắc Văn.
Hai, Văn Dĩ Lợi Ích. Nghe được kinh vi diệu Đại Niết Bàn, suy nghĩ ý nghĩa, lại hay biên chép, đọc tụng, vì người khác rộng nói, khiến cho họ hiểu được, tự lợi và lợi tha thì được sự kính ngưỡng của trời, người, chẳng bao lâu chứng được quả Phật. Đó là Văn Dĩ Lợi Ích.
Ba, Năng Đoạn Nghi Hoặc. Nghe pháp sâu xa đại Niết Bàn ấy thì trừ được tâm nghi ngờ. Nghi có hai:
01) nghi tên,
02) nghi nghĩa. Người nghe được kinh này, tâm nghi ngờ về tên liền dứt, người hay suy nghĩ, tâm nghi ngờ về nghĩa liền dứt. Đó là hay Dứt Trừ Nghi Ngờ.
Bốn, Huệ Tâm Chánh Trực. Chánh là không cong vạy. Trực là không uốn khúc. Nghe pháp sâu xa đại Niết Bàn này thì trí huệ sáng suốt tăng trưởng, đến được lý chân thật, tâm không cong vậy. Đó là Huệ Tâm Chánh Trực.
Năm, Năng Tri Như Lai Mật Tạng. Nghe pháp vi diệu đại Niết Bàn, thì biết được tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh, cho đến tạo nghiệp cực ác, xiển đề chê bai chánh pháp, đều được thành Phật đạo. Những nghĩa như thế, bí mật sâu xa, nay đều hiểu rõ. Đó là năng tri Như Lai Mật Tạng.
Bay Theo Hình Chữ V     Hoàng Đế Khang Hy Giản Dị Lưu Danh Đời Đời     Quán Xác Chết Bị Các Loài Thú Xâu Xé     TIỂU SỬ CHU AN SĨ     Dạo Chơi Nửa Đêm     Xin Thầy khai thị phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa?     Ăn Thịt Ba Ba Phải Chết     Xuất Gia Như Thế Là Đúng Hay Sai?     Phản Ứng     Tôm Rim Chay     


Pháp Ngữ
Hảo ngôn nan đắc
Ác ngữ dị thi.
(Lời hay khó được đem làm
Lời dở dễ được sẵn sàng thực thi.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,546,044