---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhất Đại Sự Nhơn Duyên
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Nhất đại sự nhơn duyên nghĩa là một mục đích duy nhất. Đức Phật xuất hiện ở thế gian chỉ có một mục đích là khai bày hiển lộ tướng chân thật của nhân sanh. Đây gọi là nhất đại sự. Y cứ và thuyết của kinh Pháp Hoa phẩm Phương tiện. Phật vì chúng sanh khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến nên xuất hiện ở thế gian. Trong Pháp Hoa Kinh luận của Thế Thân đã giải thích rõ nghĩa của luận thuyết này, đơn cử như: Phật xuất hiện ở thế gian do bốn duyên:
1. Như Lai đầy đủ nhất thiết trí, khéo rõ biết như thật thâm nghĩa các pháp, Ngài muốn đem sự thấy biết này khai thị cho chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều rõ biết thâm nghĩa các pháp nên xuất hiện ở thế gian.
2.Pháp thân của hàng Nhị thừa và chư Phật vốn bình đẳng, không có sai biệt Đức Như Lai vì thị hiện nghĩa này, cho nên xuất hiện ở thế gian.
3. Hàng Nhị thừa không tỏ ngộ được chỗ cứu cánh chân thật của Phật thừa. Đức Như Lai vì muốn hàng Nhị thừa tỏ ngộ được đều này nên xuất hiện ở thế gian.
4. Vì khiến hàng Thanh văn mau chứng vào địa vị Bất thối được vô lượng trí tuệ nên Như Lai xuất hiện ở thế gian này.
Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Thái Úy Lữ Huệ Khanh Thời Ngũ Tổ Pháp Diễn     Đức Phật Dạy Về Bảy Hạng Vợ Ở Đời     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 22     Kiến Tư hoặc Và Trần sa hoặc khác nhau thế nào?     Mối Liên Hệ Giữa Tri Thức Và Trí Tuệ     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 14     Thờ Phật tại gia có phải kiêng kị gì không ?     Củ Cải Khô Xào     Bảy Cái Lò Lửa     Khoảng Trống Không     


Pháp Ngữ
Thịnh suy vốn dĩ liên hoàn
Suy đi thịnh đến, thịnh đi suy về
Nhân sinh khi tỉnh khi mê
U mê để tỉnh, đi về phương tây.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,891 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,323 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất ongcaho197
Lượt truy cập 27,966,311