---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Hạnh Quán
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六行觀 (Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn)
Chán ghét những cái thấp kém như khổ, thô, chướng. Vui mừng những cái ở trên như thắng, diệu, lợi. Mỗi cái đều có nhân có quả, dựa vào sáu pháp tu hành này. Đó gọi là sáu hạnh quán.
Một, Yếm Khổ Quán. Suy nghĩ trong thân khởi lên các tâm (thọ, tưởng, hành), vướng vào tham dục, không thể ra khỏi. Đó là nhân khổ. Lại nghĩ báo thân trong cõi dục, chịu đói, khát, lạnh, nóng, đau đớn vì bệnh, vì dao đâm, roi đánh và bao nhiêu thứ áp bức. Đó là quả khổ. Nhân khổ, quả khổ đều đáng chán ghét.
Hai, Yếm Thô Quán. Suy nghĩ năm trần cõi dục hay nổi lên các việc ác. Đó là nhân thô. Lại nghĩ về thân này, hợp thành từ 36 thứ dơ dáy cức, đái. Đó là quả thô. Nhân thô, quả thô đều đáng chán ghét.
(36 vật hợp thành thân: tướng ở ngoài có 12: tóc, lông, móng, răng, ghèn, nước mắt, nước dãi, nước miếng, cức, đái, cáu bẩn, mồ hôi. ở thân có 12: da ngoài, da trong, máu, thịt, gân, mỡ, lông, não, mô (màng), mỡ đặc, xương, tủy, mạch máu. ở trong thân có 12: gan, mật, ruột, bao tử, lá lách, thận, tim, phổi, sanh tạng, thục tạng, đàm đỏ, đàm trắng).
Ba, Yếm cHướng Quán. Suy nghĩ về phiền não, ngăn trở, giao động chân tánh, làm cho chân tánh không thể hiển lộ. Đó là nhân chướng, lại suy tư về thân này, trở ngại không thể tự tại. Đó là quả chướng. Nhân chướng, quả chướng, đều đáng chán ghét.
Bốn, Hân Thắng Quán. Đã chán cái khổ thấp hèn, tham dục ở cõi dục, thì vui với niềm vui Thiền Định của Sơ Thiền vượt trội. Đó là nhân thắng, lại chán những khổ sở đói, khát ở cõi dục, thì vui với vị của Sơ Thiền. Đó là Quả Thắng. Được vui hơn khổ, thật đáng vui mừng.
Năm, Hân Diệu Quán. Đã chán cái vui năm trần ở cõi dục, tâm loạn động, dong rủi, thô tháo; thì vui theo cái vui của Thiền Định cõi Sơ Thiền. Tâm yên tĩnh, không loạn động; đó là nhân mầu nhiệm. Lại chán cái thô kệch, dơ dáy ở cõi dục, thì vui nhận được thân ở cõi Sơ Thiền; giống như hình ảnh trong gương, tuy có hình sắc mà không trở ngại, đó là quả mầu nhiệm. Được cái mầu nhiệm hơn cái thô kệch, đều đáng vui mừng.
Sáu, Hân Xuất Quán. Đã chán trở ngại, che đậy của phiền não ở cõi dục, thì vui ở cõi Sơ Thiền, tâm được xa lìa; đó là nhân xuất. lại chán cái thân ở cõi dục, vật chất trở ngại, không được tự tại, thì vui ở cõi Sơ Thiền, được thân có năm Thần Thông, tự tại vô ngại; đó là quả xuất, ra khỏi thắng chướng ở trên, đều đáng vui mừng. (Năm Thần Thông là Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Túc Mạng, Thần Túc).
Định ở trong động?     Chỉ Làm Công Quả Thì Không Thể Có Nhiều Tiền     Niệm Phật tạo nhân duyên?     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Tin thọ mạng của Như lai?     Tụng Kinh Được Phước     Tham Tổ sư thiền chưa đắc thì đã chết, tâm và thân đời sau sẽ ra sao?     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     Hiểu câu chú – Chưa đắc đã chết?     Tôn Trí Tượng Phật Niết-Bàn Theo Hướng Nào?     


Pháp Ngữ
Những người hay khuyên dạy,
Ngăn người khác làm ác,
Ðược người hiền kính yêu,
Bị người ác không thích.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,463 pháp âm và 6,975 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,462 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,269 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tuyết Liên
Lượt truy cập 15,405,703