---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhật Chiếu Tứ Châu
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 日照四州 (Pháp Uyển Châu Lâm)
Kinh Khởi thế nói: ở kiếp đầu tiên, cõi thế gian một màu đen tối. Lúc ấy bỗng xuất hiện mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, thì mới có ngày đêm, năm tháng, mùa màn. Mặt trời mọc từ hướng đông, đi quanh lưng chừng núi Tu Di, soi sáng bốn châu, và có ngày đêm không bằng nhau.
Một, Nam Diêm Phù Đề Nhật Chánh Trung Thời. Cõi Phất Bà Đề, ở phía đông núi Tu Di, mặt trời sắp lặn; cõi Cù Da Ni, ở phía Tây núi Tu Di, mặt trời sắp mọc; cõi Uất Đơn Việt, ở phía bắc núi Tu Di, giữa đêm.
Hai, Tây Cù Da Ni Nhật Chánh Trung Thời. Cõi Cù Da Ni mặt trời giữa trưa, thì cõi Diêm Phù Đề mặt trời sắp lặn; thì cõi Uất Đơn Việt mặt trời sắp mọc, thì cõi Phất Bà Đề giữa đêm.
Ba, Đông Phất Bà Đề Nhật Chánh Trung Thời. Cõi Phất Bà Đề mặt trời giữa trưa, thì cõi Uất Đơn Việt mặt trời sắp lặn, thì cõi Diêm Phù Đề mặt trời sắp mọc, thì cõi Cù Da Ni giữa đêm.
Bốn, Bắc Uất Đơn Việt Nhật Chánh Trung Thời. Cõi Uất Đơn Việt mặt trời giữa trưa; thì cõi Cù Da Ni mặt trời sắp lặn, thì cõi Phất Bà Đề mặt trời sắp mọc; thì cõi Diêm Phù Đề giữa đêm.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Dharma Friends     Tôm Chay     Hỏi Nấu thức ăn bằng microwave có tiêu hủy các chất vitamin không?     Thỉnh Bồ Tát Lên Chùa     Xin cho biết có bao nhiêu hệ tư tưởng chính yếu trong đạo Phật?     XIN CHO BIẾT VỀ HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM     Tam luân thể không?     Ý nghĩa của việc gọi Phật giáo là vô thần luận là thế nào?     Thượng Tọa Thích Minh Phát (1956-1996)     Học “Hỏi”     


Trang chủ   >>  Mật   >>  Học Mật

Trang
1 2 » »»


Pháp Ngữ
Mùa mưa ta ở đây
Ðông, hạ cũng ở đây,
Người ngu tâm tưởng vậy,
Không tự giác hiểm nguy.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,894 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,324 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất mailam20
Lượt truy cập 28,584,786