---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Pháp Lệnh Tha Hoan Hỉ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六法 令他 歡喜 (Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự)
Một, Thân Nghiệp Hành Từ. Đối với các bậc hiền thánh và những người cùng tu Phạm Hạnh, khởi tâm từ thiện, lễ bái, đốt hương, rải hoa và vô số cúng dường; nếu thấy những người bệnh khổ, tuỳ lúc cung cấp thuốc thang, thực phẩm để họ được vui mừng. Đó gọi là Thân Nghiệp Hành Từ.
Hai, Ngữ Nghiệp Hành Từ. Đối với các bậc hiền thánh và những người cùng tu Phạm Hạnh, khởi tâm từ thiện, dùng lời khen ngợi, ca tụng thật đức của các vị ấy. Nếu người khác không nghe, hãy khiến cho họ được nghe những lời này, ngày đêm siêng năng để họ vui mừng. Đó gọi là Ngữ Nghiệp Hành Từ.
Ba, Ý Nghiệp Hành Từ. Đối với các bậc hiền thánh và những người cùng tu Phạm Hạnh, khởi tâm từ thiện, không sanh lòng ghen ghét, hảm hại, keo kiệt; đối với chúng sanh, khởi tâm từ mẫn, tâm đem lại ích lợi cho họ, làm cho họ vui mừng. Đó gọi là Ý Nghiệp Hành Từ.
Bốn, Như Pháp Lợi Dưỡng. Khi mình có vật chất cung cấp cho sự sống, cho đến thức ăn, thức uống ít nhất, đối với người cùng tu Phạm Hạnh, không nên phân biệt mà phải cùng chung sử dụng, làm cho người khác vui mừng. Đó gọi là Như Pháp Lợi Dưỡng.
Năm, Thọ Trì Giới Pháp. Khi đã thọ giới pháp rồi, trước sau đều quyết giữ gìn, không chê bai, không vi phạm. Đối với người cùng tu Phạm Hạnh với mình, nếu có huỷ phạm, cũng không sanh tâm khinh bỉ họ, để họ được vui mừng. Đó gọi là Thọ Trì Giới Pháp.
Sáu, Năng Sanh Chánh Kiến. Đối với tất cả đạo pháp, phát sanh tâm chánh kiến, không chút nghi ngờ và cùng với người cùng tu Phạm Hạnh, chia xẻ sự hiểu biết này, khiến cho họ được vui mừng. Đó gọi là Năng Sanh Chánh Kiến.
Đọc Kinh Thâu Đêm Vì Mất Ngủ     Không Quy Luật = Niết Bàn     Khi Bạn Thuận Nhận Cái Trừu Tượng – Niết Bàn Lập Tức Được Chứng Ngộ Ngay     Thế nào gọi là minh và vô minh?     Không Biết Tin Vào Đâu Để Tu Tập, Phải Làm Sao?     Nguồn Cội Của Cái Không Hạnh Phúc Là Tham Dục     Sao có bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh?     Ưu Tư Về Việc Xây Chùa To Lớn     Niết Bàn Hiện Hữu Khi Có Niết Bàn     Độ chúng sanh không chúng sanh?     


Trang chủ   >>  Thuyết Pháp   >>  PG & KH

Trang
1 2 » »»


Pháp Ngữ
Ai không tức giận với người
Chịu lời khiển trách, đòn roi, phạt hình
Lấy điều nhẫn nhục lặng thinh
Làm quân lực bảo vệ mình một bên
Bà La Môn thật xứng tên.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,476 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,272 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất chontu
Lượt truy cập 15,886,856