---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Sở Y Độ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五所依土 (Viên Giác Kinh Lược Sớ Sao)
Một, Pháp Tánh Độ. Pháp Thân thanh Tịnh Là cõi nương tựa của Như Lai, lấy chân như làm thể. Nhưng cõi Pháp Thân này, thể không sai biệt, không đổi không dời, xa lìa tướng tịch diệt, đó gọi là cõi pháp tánh.
Hai, Thật Báo Độ. Báo thân viên mãn là cõi nương tựa của Như Lai, lấy vô lậu ngũ uẩn làm thể. Đó là công đức tu tập mười lực, bốn vô ký…từ kiếp trước, thành tựu. Trang nghiêm, vô ngại, cảnh và trí hoà hợp, xứng với sự chiêu cảm của quả báo. Đó gọi là cõi thật báo.
(Mười lực là Tri Thị Xứ Phi Xứ Trí Lực; tri quá, hiện, vị lai nghiệp báo trí lực; tri chư thiên, giải thoát, Tam Muội trí lực; Tri Chư Căn Thắng Liệt Trí Lực; Tri Chủng Chủng Giải Trí Lực; Tri Chủng Chủng Giới Trí Lực; Tri Nhất Thiết Chí Xứ Đạo Trí Lực; tri thiên vô ngại trí lực; tri Túc Mạng Vô Lậu Trí Lực; Tri Vĩnh Đoạn Tập Khí Trí Lực. Tứ Vô Sở Uý là nhất thiết Vô Sở Uý; Lậu Tận Vô Sở Uý; Thuyết Chướng Đạo Vô Sở Uý; thuyết tận khổ vô sở úy. )
Ba , Sắc Tướng Độ. Thân nhiều như vi trần, như nước trong biển là cõi nương tựa của Như Lai, lấy hậu đắc trí làm thể để tu tập đầy đủ. Nhờ đó mà muôn đức thành tựu, trang nghiêm bằng vô số châu báu đầy khắp, không giới hạn. Đó gọi là sắc tướng độ.
(Hậu Đắc Trí là Phật tu hành đầy đủ, thể tính giác ngộ hoàn toàn sáng suốt, sau khởi lên trí huệ và diệu dụng).
Bốn, Tha Thọ Dụng Độ. Thân tha thọ dụng là cõi nương tựa của Như Lai, lấy hậu đắc trí làm thể vì lợi ích cho chúng sanh. Điều đó là do tu đức thành tựu, tuỳ theo sự thích nghi của Bồ Tát Thập Địa biến hiện. Dùng sức đại từ bi mà hiện ra vô số Tịnh Độ lớn, nhỏ, hơn, kém khác nhau. Đó gọi là tha thọ dụng độ.
Năm, Biến Hoá Độ. Thay đổi bất thường là biến. Từ không mà bổng có là hoá. Thân biến hoá là cõi nương tựa của Như Lai. Lấy lợi tha làm sự, trí làm thể, do tu tập hạnh lợi tha từ kiếp trước, nên tuỳ tâm chúng sanh mà biến hiện tịnh, uế vô số cõi nước. Đó gọi là Biến Hoá Độ.
Chả Chay Chiên Sầu Riêng     XIN CHO BIẾT VỀ BÁO GIÁC NGỘ     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 9     Làm thế nào để tham cho đúng phương pháp Tổ sư thiền?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Quan Công Hộ Trì Chánh Pháp     Đậu Hũ Chiên Nhồi Cơm Trộn Thập Cẩm     Cái Lưỡi     Ăn Thịt Ba Ba Phải Chết     Hải Sản Xào Bát Bửu Chay     Chết Khát Bên Sông     


Trang chủ   >>  Khuyến Tu   >>  Chuyện Đời Tự Kể

Trang

Pháp Ngữ
Người luôn luôn chánh niệm,
Sự sanh diệt các uẩn,
Ðược hoan hỷ, hân hoan,
Chỉ bậc bất tử biết.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,801 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,313 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất myanhnt.6768
Lượt truy cập 24,401,446