---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Đại
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 七大 (Lăng Nghiêm Kinh)
Đại tức là thể tánh viên dung, bao trùm khắp cả không có gì ra ngoài. Vì muôn pháp không rời đất, nước, gió, lửa mà thành, nương vào không thành lập. Nhờ thấy có giác; nhờ thức có biết. Tất cả gồm thứ, mà tự tha, y chánh, sắc tâm, tất cả vạn pháp không ra ngoài vậy. Nhưng do chúng sanh lầm lẫn đánh mất bản tâm; căn và trần đối đãi khởi lên; thấy biết do phân biệt sai lầm; nghe không ra ngoài tiếng; thấy không vượt qua khỏi sắc. Chỉ thấy lửa bốc lên cao ở chỗ gương và ánh nắng mặt trời gặp nhau; chỉ thấy nước sanh ra ở chỗ ánh sáng của mặt trăng và hạt châu gặp nhau. Mỗi thứ ấy không dung hợp nhau. Chỉ vì chấp tướng mà thành ra trở ngại. Đâu có biết rằng, trong Như Lại Tạng, nước lửa tánh vốn không, bao trùm Pháp Giới, tùy tâm chúng sanh, theo nghiệp hiện ra. Vì vậy, ở hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn khai ngộ cho A Nan và đại chúng: hiểu rằng thất đại hình thành muôn pháp đều trở về Như Lai Tạng; nên nói tướng của bảy đại.
Một, Địa Đại. Lớn là toàn thế giới, nhỏ là vi trần (hạt bụi); phân tích mãi thành không, tập hợp lại thành đất. Chúng sanh tối tăm, lầm lẫn, chỉ thấy có tướng của nó, không biết tính của đất dung thông, khắp cả Pháp Giới; tùy tâm của chúng sanh, theo nghiệp hiện ra; vốn hoàn toàn thanh tịnh, nào có phương sở; nên gọi là Địa Đại.
Hai, Hỏa Đại. Tánh của lửa vô ngã, nhờ vào các duyên; như nhờ vào kiếng, bùi nhùi, ánh nắng mặt trời mà lửa sanh ra. Chúng sanh hôn mê, chỉ thấy tướng của nó, không thấy tánh dung thông của lửa, bao trùm khắp Pháp Giới, tùy tâm của chúng sanh theo nghiệp hiện ra, đâu có phương sở; nên gọi là Hỏa Đại.
(Tánh của lửa vô ngã là ý nói tánh của lửa không có hình thể).
Ba, Thủy Đại. Tánh của nước bất định, trôi chảy hay đọng lại không thường xuyên. Nhờ có viên ngọc để trên mâm, ánh sáng mặt trăng rọi xuống mà nước xuất hiện. Chúng sanh mê mờ, chỉ thấy tướng của nó, không biết tánh của nước dung thông, bao trùm khắp Pháp Giới, tùy tâm của chúng sanh theo nghiệp hiện ra, đâu có phương sở, nên gọi là Thủy Đại.
Bốn, Phong Đại. Tánh của gió không có hình thể, động hay tịnh không thường. Như khi người giũ áo tạo ra chút gió. Chúng sanh hôn mê, chỉ biết chút gió nhẹ nhàng phe phảy, không biết tánh của gió dung thông, bao trùm khắp Pháp Giới, tùy tâm của chúng sanh theo nghiệp hiện ra, đâu có phương sở; nên gọi là Phong Đại.
Năm, Không Đại. Tánh của hư không không có hình thể, không màu sắc. Như giếng được đào lên, lấy ra một mba đất, thì liền có một khoảng hư không y như vậy lấp đầy. Chúng sanh hôn mê, chỉ thấy khoảng hư không ấy, không biết tánh giác chân không, bao trùm khắp Pháp Giới, tùy tâm của chúng sanh theo nghiệp hiện ra, đâu có phương sở; nên gọi là Không Đại.
Sáu, Kiến Đại. Thấy giác tánh không phải là cái biết (tầm thường). Nhờ sắc và không mà có. Như sớm sáng chiều tối, tất cả tướng của sắc nhờ vào cái thấy phân biệt, chúng sanh hôn mê, chỉ thấy được tướng sáng, tối mà không biết tánh thấy sáng tỏ, bao trùm khắp Pháp Giới, tùy tâm chúng sanh theo nghiệp hiện ra. Vì do sắc và không đã bao quát, nên tánh thấy cũng bao trùm. Công dụng của sáu căn không cố định; nghe, thấy, hay, biết cũng như thế khắp cả mười phương, đâu có phương sở; nên gọi là Kiến Đại.
Bảy, Thức Đại. Tánh của thức không có nguồn (gốc), nhờ sáu căn, sáu trần mà xuất hiện. Khi căn và trần gặp nhau thì phân biệt sai lầm sanh ra. Chúng sanh mê mờ, chỉ theo phân biệt, mà không biết tánh của thức hiểu biết rõ ràng, khắp cả Pháp Giới, tùy tâm của chúng sanh theo nghiệp hiện ra. Vì do căn và cảnh không giới hạn, thức cũng không cùng, bao trùm mười hương, đâu có phương sở; nên gọi là Thức Đại.
Chư Tăng Có Thể Đi Làm Việc Ngoài Xã Hội Không?     Bát Canh Chiếc Đũa Ngọc     Độ chủ nợ ?     Tôi Phải Làm Gì Khi Người Yêu Bỏ Nhà Đi Vào Chùa?     Nhờ Cứu Nai Mà Thoát Nạn     Cư sĩ có thọ Bồ tát giới không?     Khi Người Xuất Gia Hầu Đồng, Thờ Lạy Thần Thánh     Sét Ðánh Kẻ Tham Tàn     Tu theo Thiền tông có thọ Bồ tát giới không?     Phật Tử Thờ Ông Táo Được Không?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Xin đừng tìm hạnh phúc cho mình bằng cách làm xáo trộn hạnh phúc của người khác.
Hãy sống trong tinh thần lục hòa của đạo Phật.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,489 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,274 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất phaphanh
Lượt truy cập 16,524,788