Author Archives: Lam Truong

Hỏi: Khi kiết tập kinh điển có phân ra kinh Đại thừa và kinh Tiểu thừa không?

Đáp: Lúc kiết tập thì không có phân ra kinh Đại thừa và kinh Tiểu thừa. Ban đầu kiết tập kinh Tiểu thừa, mà Tiểu thừa hồi đó có 2 bộ phái (Đại chúng và Thượng tọa), một bộ chia ra 11 phái và còn một bộ chia ra 19 phái, cộng chung là 20 […]

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 01/2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 15 – BC/2016 Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 01-02/2016   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, […]

TỪ BỎ NHỮNG SAI LẦM

Một ngày, Einstein được dẫn đến văn phòng nghiên cứu cao cấp của trường đại học Princeton. Người quản lý ở đó hỏi ông cần dụng cụ gì. Einstein trả lời rằng: – Tôi muốn một cái bàn hoặc cái bục, một cái ghế, một cây bút và vài tờ giấy là được. À, đúng […]

NGÀY HÔM NAY

Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ […]