Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Tháng 09/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI

Số 31 – BC/2019

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội

Website: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni.

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa IX – X (Khóa VIII đã tốt nghiệp hè 2019 và Khóa Cao Học mới nhập học tháng 10/2019)

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế.

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 01/07/2019

Ngày Cúng: 18/09/2019 (Lần 10)

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch1
2Kinh Hoa Nghiêm (Bộ 4 Tập) – HT Trí Tịnh Dịch10
3Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh Dịch10
4Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn37
5Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh dịch1
6Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch1
7Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch1

         

        2) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Tăng Ni sinh tại Trường Trung Cấp Phật Học Gia Lai ( Chùa Bửu Long)

         Địa điểm: Lớp Trung Cấp Phật Học: Khóa III (Nhập Học tháng 9/2019)

         Trường TCPH Gia Lai – Chùa Bửu Long

         Hẻm 526/13 Hùng Vương – Tổ 2 – P.Phù Đổng – Tp.Pleiku – Gia Lai

         Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Huệ Thoại

         Ngày Thỉnh: 02/09/2019

         Ngày Cúng: 04/09/2019

        Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Kinh Hoa Nghiêm (Bộ 4 Tập) – HT Trí Tịnh Dịch1
2Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch1
3Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm45
3Cúng dường  Kinh-Sách cho Thiền Viện Long Tượng – Đức Trọng – Lâm Đồng

          Địa ChỉThôn Phú Bình – Xã Phú Hội – Huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng

          Người thỉnh: SC Thích Nữ Vạn Ngọc       

          Ngày Thỉnh: 17/09/2019

         Ngày Cúng: 30/09/2019

         Chi tiết

STTTên Kinh/SáchSL
1Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận – TK Thích Viên Trí1
2Chuỗi Ngọc Trai – Hương Vân Dịch1
3Đức Phật Đã Dạy Những Gì – NS Trí Hải Dịch1
4Đức Phật Thích Ca Đã Xuất Hiện Như Thế Nào – HT Trung Hậu1
5Đức PhậtPhật Pháp – HT Narada – Phạm Kim Khánh dịch1
6Khảo Cứu về Văn Học Pali – Tâm Minh1
7Kinh Trung Bộ – HT Minh Châu Dịch1
8Lịch Sử Triết Học Ấn Độ – HT Mãn Giác1
9Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm1
10Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Tạng Pali – HT Chơn Thiện1
11Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện1
12Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi – HT Minh Châu1
13Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang1
14Vô NgãNiết Bàn – HT Thiện Siêu1
4) Cúng dường Kinh – Sách cho Chùa Hội Phước – Đồng Nai
Địa điểm: Ấp Tân Triều – Xã Tân Bình – Vĩnh Cửu – Đồng Nai
Người Thỉnh: ĐĐ Thích Thiện Thông
Ngày Thỉnh: 07/09/2019
Ngày Cúng: 23/09/2019
Chi tiết:
STTTên Kinh/SáchSL
1Nghi Thức Cầu An – Cầu Siêu – Sám Hối – Cúng Ngọ200

 

5) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/07/2019 – 30/09/2019

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch1
2Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch1
3Bộ Mật Tông – HT Viên Đức Dịch1
4Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa1
5Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
6Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch1
7Kinh Tạp A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch2
8Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa1
9Kinh Trung A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch2
10Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Tuyên Hóa1
11Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch1
12Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn1
13Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch1
14Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch1
15Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch1
16Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa1
17Nam Tuyền Ngữ Lục – Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch1
18Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm1
19Thiền Sư Việt Nam – HT Thanh Từ1
20Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu1

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 02 tháng 10 năm 2019

        TM Ban Quản Trị

                                                                                                                                                                                           PT. Nam Thiên