Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Tháng 12/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI

Số 32 – BC/2019

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội

Website: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 12/2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni.

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa IX – X (Khóa VIII đã tốt nghiệp hè 2019 và Khóa Cao Học mới nhập học tháng 10/2019)

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế.

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 01/07/2019

Ngày Cúng: 06/11/2019 (Lần 11)

Ngày Cúng: 17/12/2019 (Lần 12)

Chi tiết:        

STTTên Kinh/SáchSL
1Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch2
2Đông Phương Luận Lý Học – HT Nhất Hạnh4
3Đức Phật Gotama – Gs Trần Phương Lan Dịch4
4Kinh Kim Cang Và Bát Nhã Tâm Kinh – TK Thích Nhuận Châu Dịch4
5Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thánh Nghiêm4
6Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế – TT Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm3
7Luận A Tỳ Đạt Ma Luận Tỳ Bà Sa (Bộ 8 Tập) – Nguyên Huệ Dịch3
8Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn5
9Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch5
10Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch5
11Lược Sử Phật Giáo – Nguyễn Minh Tiến Dịch4
12Mind And Liberation In Buddhism – Thich Nu Khanh Nang3
13Nguyên Thủy – Tiểu Thừa – Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch3
14Phật Giáo Bản Chất Và Sự Phát Triển – HT Quảng Độ Dịch4
15Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện1
16Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo – HT Tuệ Sỹ4
17Văn Tuyển Tuệ Sỹ – Tập 11

        2) Cúng dường Kinh – Sách cho Chùa Hội Phước – Đồng Nai

Địa điểm: Ấp Tân Triều – Xã Tân Bình – Vĩnh Cửu – Đồng Nai
Người Thỉnh: ĐĐ Thích Thiện Thông
Ngày Thỉnh: 01/10/2019
Ngày Cúng: 29/10/2019
Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Nghi Thức Cầu An – Cầu Siêu – Sám Hối – Cúng Ngọ300

 

3) Cúng dường Kinh – Sách cho Tịnh Thất Thanh Quang – Nha Trang

Địa điểm: 35 Lang Liêu – P Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Người Thỉnh: Sư Bà Như Chơn

Ngày Thỉnh: 09/11/2019

Ngày Cúng: 28/11/2019

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch1

4) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/10/2019 – 31/12/2019

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch1
2Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch1
3Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải (Bộ 25 Tập) – HT Tuyên Hóa1
4Kinh Lăng Nghiêm – 50 Ấm Ma – HT Tuyên Hóa1
5Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
6Kinh Tạp A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ – HT Đức Thắng Dịch1
7Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa1
8Kinh Trung A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch1
9Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch25
10Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc – HT Thanh Kiểm4
11Luận Du Già Sư Địa – Cs Nguyên Huệ Dịch1
12Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch1
13Luận Thành Duy Thức – HT Tuệ Sỹ1
14Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn1
15Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn1
16Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch1
17Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt – Minh Đức Triều Tâm Ảnh1
18Thiếu Thất Lục Môn – Nguyễn Minh Tiến Dịch1
19Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Nguyễn Lang1

5) Tổng kết Danh Mục Kinh – Sách Cúng Dường năm 2019

STTTên Kinh/SáchSL
1A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch5
2Đông Phương Luận Lý Học – HT Nhất Hạnh4
3Đức Phật Đã Dạy Những Gì – NS Trí Hải Dịch1
4Đức Phật Gotama – Gs Trần Phương Lan Dịch4
5Đức Phật Thích Ca Đã Xuất Hiện Như Thế Nào – HT Trung Hậu1
6Đức Phật Và Phật Pháp – HT Narada – Phạm Kim Khánh dịch2
7Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch3
8Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch8
9Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận – Viên Trí1
10Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch1
11Bích Nham Lục – HT Thanh Từ Dịch1
12Bộ Mật Tông – HT Viên Đức Dịch1
13Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa1
14Giáo Trình Pali (Trọn bộ ) – HT Minh Châu Dịch1
15Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch3
16Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch1
17Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch20
18Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh10
19Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch12
20Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
21Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Thanh Từ1
22Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
23Kinh Kim Cang Và Bát Nhã Tâm Kinh – TK Thích Nhuận Châu Dịch3
24Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch50
25Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch1
26Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch11
27Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh10
28Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch30
29Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Hoàn Quan Dịch1
30Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Tuyên Hóa1
31Kinh Tạp A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ – HT Đức Thắng Dịch3
32Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch10
33Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa2
34Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa2
35Kinh Trường A Hàm – HT Tuệ Sỹ Dịch1
36Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch1
37Kinh Trung A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch3
38Kinh Trung Bộ – HT Minh Châu Dịch1
39Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch71
40Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thánh Nghiêm4
41Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế – TT Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm2
42Lịch Sử Triết Học Ấn Độ – HT Mãn Giác1
43Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc – HT Thanh Kiểm4
44Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa1
45Lược Sử Phật Giáo – Nguyễn Minh Tiến Dịch4
46Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm2
47Luận Thành Duy Thức – HT Tuệ Sỹ1
48Luận A Tỳ Đạt Ma Luận Tỳ Bà Sa (Bộ 8 Tập) – Cs Nguyên Huệ Dịch1
49Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch5
50Luận Du Già Sư Địa – Cs Nguyên Huệ Dịch1
51Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn62
52Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch27
53Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch33
54Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch3
55Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt – Minh Đức Triều Tâm Ảnh2
56Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch1
57Ngữ Pháp Tiếng Pali – HT Minh Châu Dịch1
58Nguyên Thủy – Tiểu Thừa – Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch3
59Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch1
60Pali Căn Bản – NS Tịnh Vân Dịch1
61Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế1
62Phật Giáo Bản Chất Và Sự Phát Triển – HT Quảng Độ Dịch4
63Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện2
64Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa1
65Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm1
66Phật Học Trung Đẳng ( Bộ 2 Tập ) – ĐS Thái Hư1
67Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch2
68Phật Tổ Ngũ Kinh – HT Hoàn Quan Dịch1
69Sa Di Luật Giải – HT Hành Trụ Dịch1
70Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải1
71Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu1
72Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh ( Bộ 3 Tập) – HT Chơn Thiện1
73Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ – Hạnh Viên Dịch4
74Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm45
75Thiền Sư Trung Hoa – ( Bộ 3 Tập ) – HT Thanh Từ Dịch1
76Thiền Sư Việt Nam – HT Thanh Từ1
77Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo – HT Tuệ Sỹ Dịch5
78Toát Yếu Kinh Trung Bộ – HT Minh Châu – NS Trí Hải Dịch1
79Trung Quán Luận – Đs Ấn Thuận1
80Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – Sám Hối – Cầu An – Cầu Siêu – Cúng Ngọ501
81Vô Ngã Là Niết Bàn – HT Thiện Siêu1
82Văn Phạm Pali – HT Hộ Tông1
83Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Nguyễn Lang2
84Tổng cộng:1024

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 01 tháng 01 năm 2020

        TM Ban Quản Trị

                                                                                                                                                                                           PT. Nam Thiên