Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 05/2018

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 25 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, nhasachthanhduy.com, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/01/2018 – 31/05/2018

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục – HT Duy Lực1
2Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
3Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch1
4Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch2
4Góp Nhặt Lời Phật Tổ Và Thánh Hiền – HT Duy Lực Dịch1
5Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh1
6Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch2
7Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh2
8Kinh Địa Tạng Giảng – HT Tịnh Không1
9Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch1
10Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – HT Giới Nghiêm Dịch1
11Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải – HT Thanh Từ1
12Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch1
13Kinh Viên Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ1
14Liên Tông Bảo Giám – TT Thích Minh Thành Dịch1
15Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch1
16Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ1
17Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn – HT Tuyên Hóa1
18Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch1
19Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch1
20Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa1
21Nguyên ThủyTiểu ThừaĐại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch1
22Những Thai Nhi Vô Tội – HT Tuyên Hóa1
23Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện1
24Phật Pháp Và Khoa Học – HT Duy Lực Dịch1
25Phật Pháp Với Thiền Tông – HT Duy Lực1
26Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch1
27Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ1
28Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa1
29Tân Duy Thức Luận – Đs Thái1
30Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập ) – Thiền Viện Viên Chiếu Dịch1
31Tranh Chăn Trâu Giảng Giải – HT Thanh Từ1
32Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang1

2) Tùy Duyên Ấn Tống Kinh/Sách cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/01/2018 – 31/05/2018

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa10
2Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch1
3Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch10
4Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký – Cs Nguyên Huệ Dịch1
4Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch10
5Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh10
6Kinh Địa Tạng Giảng – HT Tịnh Không1
7Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch2
8Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch10
9Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời10
10Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh10
11Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Hưng Từ Dịch5
12Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa1
13Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch10
14Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch5
15Luận Du GiàĐịa – Cs Nguyên Huệ Dịch1
16Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch1
17Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế1
18Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa5
19Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm5
20Sớ Điệp Công Văn – TT Thích Nguyên Tâm1
21Tiểu Tạng KinhKinh A Hàm ( 4 Bộ ) – TT Thích Đức Thắng – TT.Thích Tuệ Sỹ1
22Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu5
23Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả1
24Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang1

 

3) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX

Số lượng : 120 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Ngày cúng: 17/05/2018

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch48
2Kinh Tương Ưng – HT Minh Châu Dịch67
3Kinh Tăng Nhất A Hàm – HT Tuệ Sĩ Dịch1

4) Cúng dường Kinh cho Chùa An Thành (Chùa làng Đại Duy )

Địa Điểm: Thôn Đại Duy – Xã Đoàn Đào – H Phù Cừ – Tỉnh Hưng Yên

Người thỉnh: TK Thích Thiện Giới

Ngày cúng:

Lần 1: 19/04/2018

Lần 2: 17/05/2018

Chi tiết:

STTTên Kinh/SáchSL
1Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch200
2Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh100
3Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng200
4Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn100
5Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch50
6Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch50

5) Cúng dường Kinh cho Tịnh Thất Thanh Quang

Địa Điểm: 35 Lang Liêu – P Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Người thỉnh: Sư Bà Như Chơn

Ngày cúng: 29/04/2018

Chi tiết:  

STTTên Kinh/SáchSL
1Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch20

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 18 tháng 05 năm 2018

TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên

(đã )