Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 07/2018

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 26 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 07/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, nhasachthanhduy.com, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX

Số lượng : 120 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Ngày Cúng:  18/06/2018 (Lần 2) và 27/07/2018 (Lần 3)

Chi tiết: 

STTTên Kinh/SáchSL
1Bộ Tạng Luật ( 9 Tập ) – Tỳ Khưu Indacanda Dịch2
2Kinh Trường A Hàm ( Bộ 3 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch1
3Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch72
4Kinh Tương Ưng Bộ – HT Minh Châu Dịch (L2)5
4Kinh Tương Ưng Bộ – HT Minh Châu Dịch (L3)48
5Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn5
6Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch5
7Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch5
8Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch3

 

2) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/06/2018 – 31/07/2018

Chi tiết: 

STTTên Kinh/SáchSL
1Con Gái Đức PhậtMinh Đức Triều Tâm Ảnh1
2Kinh Na Tiên Tỳ Kheo1
3Kinh Trường A Hàm ( Bộ 3 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch1
4Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc – HT Thanh Kiểm1
5Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc – TT Thích Hạnh Bình Dịch2
6Luận Du GiàĐịa – Cs. Nguyễn Huệ dịch2
7Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch1
8Luật Tứ Phần ( Bộ 6 Tập ) – HT Đổng Minh3
9Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm1
10Nghi Thức Yết MaSa Môn Thư Ngọc1
11Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế1
12Phật Học Danh Số1
13Sa Di Luật Giải – HT Hành Trụ1
13Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ1
14Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa- HT. Thanh Từ2
15Sự Tích Giới Luật- NS. Trí Hải1
16Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa1
17Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm1
18Thiền Sư Trung Hoa- HT. Thanh Từ soạn dịch2
19Toàn Thư Tự Học Chữ Hán – Trần Văn Chánh – Lê Anh Minh1
20Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu1
21Tự Học Hán Văn – Nguyễn Khuê1
22Tứ Phần Luật San Bổ Tuỳ Cơ Yết Ma – ĐS Đạo Tuyên1
23Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Gs.Nguyễn Lang1
24Việt Nam Phật Giáo Sử Lược – HT Mật Thể1

 

3) Tùy Duyên Ấn Tống Kinh/Sách cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni

Địa Điểm: Chùa Phước Lâm

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Khuê Ngọc Điền, Huyện Krongbong, Tỉnh Đăklăk

Người thỉnh: TK Thích Quảng Đài

Ngày cúng: 13/06/2018

Chi tiết: 

STTTên Kinh/SáchSL
1Giảng Giải Kinh Bảo Tích – HT Ấn Thuận1
2Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch1
3Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch1

  

4) Cúng dường Bộ Truyện Tranh Phật Giáo cho Tủ Sách GĐPT – Chùa Khánh Long – Huế

Địa Chỉ: Thôn Vinh Vệ – Xã Phú Mỹ – Huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Người thỉnh: Huỳnh QuýHuynh Trưởng GĐ Phật Tử Chùa Khánh Long

Chứng Minh : NS Thích Nữ Tịnh Tâm

Ngày cúng: 18/06/2018

Chi tiết 

STTTên Kinh/SáchSL
1Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả1
2Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Mạt Nhân Đạo Quang Dịch1
3Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – Hương Bối Dịch1
4Bộ Truyện Tranh Phật Giáo – PS Hải Đào1
5Bộ Truyện Nhân Quả Phật GiáoHạnh Đoan Dịch1
6Bộ Sách PG Khuyến Tu – Nhân Quả1

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 30 tháng 07 năm 2018

                                                                                                                                                   TM Ban Quản Trị                                                                                                                                                   PT Nam Thiên

                                                                                                                                  (đã )