Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2017

phapthihoiGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 23 – BC/2017
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa, sự trợ duyên của Ban Quản Trị Website : www.nhasachthanhduy.com…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Đinh Dậu 2017.

Địa điểm: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Ngày cúng:  05/09/2017

Chi tiết: 

STTTên Kinh-SáchSL
01Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh20
02Kinh Diệt Tội Trường Thọ – TK Thích Thiện Thông Dịch300
03Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch5
04Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch1
05Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT Trí Tịnh Dịch30
06Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – HT Thiền Tâm Dịch50
07Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh100
08Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch20
09Kinh Lời Vàng – HT Trí Nghiêm Dịch20
10Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch50
11Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời100
12Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch30
13Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch30
14Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch300
15Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch20
16Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư50

 

2) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường CLB Thành Niên Phật Tử Từ Bi Tâm

Nơi thỉnh: CLB Thành Niên Phật Tử Từ Bi Tâm – Hà Nội

Người thỉnh: Sư cô Thích Nữ Trừng Liên

Ngày Cúng Kinh-Sách: 12/07/2017

Chi tiết:

STT

Tên Kinh-Sách

SL
1Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn50

 

3) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường TK Thích Minh Hải

Nơi thỉnh: Thiền Viện Sơn Thắng – Thanh Mỹ 1, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long

Người thỉnh: TK Thích Minh Hải

Ngày Cúng Kinh-Sách: 17/08/2017

Chi tiết: 

STTTên Kinh-SáchSL
1Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch20

 Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 18 tháng 09 năm 2017

        TM Ban Quản Trị

Nam Thiên

(đã )