Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ tháng 10/2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 27 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 10/2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni – Các thành viên website Pháp Thí Hội. – Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa. Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn. Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau : 1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế. Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa VIII – IX – X (mới nhập học tháng 8/2018) Số lượng : 180 Ni sinh Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế. Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện Ngày Thỉnh: 07/05/2018 Ngày Cúng:  15/10/2018 (Lần 4) Và 29/10/2018 (Lần 5) Chi tiết:  
STTTên Kinh/SáchSL
1Bộ Tạng Luật ( 9 Tập ) – Tỳ Khưu Indacanda Dịch3
2Đại Cương Câu Xá Luận – HT Thiện Siêu Dịch2
3Đại Tạng Kinh (Máy Đọc Sách)12
4Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch94
5Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn2
6Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch2
7Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch2
8Thành Duy Thức Luận – HT Tuệ Sỹ2
9Thanh Tịnh Đạo – NS Trí Hải Dịch2
10Thiền Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch2
Ghi chú: Ban Quản Trị đã cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh ( Máy Đọc Sách ) cho Ban Giáo Thọ của trường gồm 10 vị, mỗi vị 1 máy. Đối với các đợt cúng dường trong tương lai tùy nhân duyên Ban Quản Trị sẽ cúng cho chư Tăng Ni sinh mỗi vị một Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt chứa trong máy đọc sách.   2) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo. Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện ) Ngày cúng: 01/08/2018 – 30/10/2018 Chi tiết:  
STTTên Kinh/SáchSL
1Chú Giải Dị Bộ Tông Luân Luận – TT Thích Hạnh Bình Dịch1
2Con Gái Đức PhậtMinh Đức Triều Tâm Ảnh1
3Giáo Khoa Phật Học Trung Đẳng1
4Hư Từ Cổ – Tân Hán Văn1
5Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch1
6Luật Tứ Phần ( Bộ 6 Tập ) – HT Đổng Minh1
7Nghiên Cứu Về Năm Việc Của Đại Thiên1
8Nguyên ThủyTiểu ThừaĐại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận1
9Ngữ Pháp Hán Văn1
10Toàn Thư Tự Học Chữ Hán1
11Tự Học Hán Văn – Nguyễn Khuê5
12Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao – HT Minh Thông1
13Văn Pháp Chữ Hán1
13Văn Tác Bạch – Ngọc Linh3
  3) Cúng dường Bộ Truyện Tranh Phật Giáo cho Tủ Sách GĐPT – Chùa Kim Long – Hải Phòng Địa Chỉ: Thôn Rỗ, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, Tp Hải Phòng Người thỉnh: Sư Cô Thích Nữ Khánh Hải Ngày cúng: 02/09/2018 (Lần 1) Và 29/10/2018 (Lần 2) Chi tiết  
STTTên Kinh/SáchSL
113 Vị Tổ Tịnh Độ Tông1
248 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà1
3Ăn ChaySát Sinh – Quả Báo1
4Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục – Như Hòa1
5Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải1
6Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục1
7Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch1
8Báo Ân Cha Mẹ1
9Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan1
10Bảy Thí Dụ Trong Kinh Pháp Hoa (TT trắng đen)1
11Bộ Đệ Tử Quy – Bộ 3 Quyển1
12Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia – HT Thiện Hoa1
13Bước Đầu Học Phật – HT Thanh Từ1
14Chúng Sanh Trong Đường Ngạ Qu1
15Công Ơn Cha Mẹ Khó Đáp Đền1
16Cứu Vật Phóng Sanh (Lớn)1
17Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Quân1
18Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
19Đức Phật Thích Ca (Lược Sử)1
20Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch1
21Đức Từ Thị Quán Thế Âm Tích Truyện Đức Từ Bi1
22Đường Về Cực Lạc – HT Trí Tịnh1
23Gương Lành Chư ThánhĐệ Tử Phật1
24Gương Lành Giữ Giới1
25Hạnh Phúc Trong 1 Ý Niệm1
26Hãy Trân Trọng Sinh Mạng. Xin Đừng Giết Hại Động Vật1
27Hiếu Hạnh Xuất Thế1
28Hoa Nhẫn Nhục1
29Hòa Thượng Hải Hiền1
30Học Theo Lời Dạy Của Thánh Hiền Để Thay Đổi Vận Mệnh Cuộc Đời1
31Hương Sen Vạn Đức – HT Trí Tịnh1
32Khai Thị – HT Tuyên Hóa1
33Khuyên Người Niệm Phật – Cs Diệu Âm1
34Kinh Địa Tạng Thập Vương Biến Tướng1
35Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch1
36Lá Thư Tịnh ĐộẤn Quang Đại Sư1
37Làm Chủ Vận Mệnh – Liễu Phàm Tứ Huấn1
38Làm Thế Nào Dạy Con Nên Người1
39Lành Dữ Nghiệp Báo1
40Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng – Ps Đạo Chứng1
41Lễ Phật Và Y Học1
42Liên Tông Bảo Giám – TT Thích Minh Thành Dịch1
43Liên Trì Cảnh Sách1
44Liễu Phàm Tứ Huấn1
45Long Thơ Tịnh Độ – HT Hành Trụ Dịch1
46Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ1
47Luân Hồi Báo Oán1
48Một Đời Vãng Sanh Chấm Dứt Luân Hồi1
49Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ1
50Người Giàu Và Ba Ba1
51Nhân Quả1
52Nhập Bồ Tát Hạnh1
53Nhị Thập Tứ Để (Những Tấm Gương Hiếu Nghĩa)1
54Những Bài Học Bằng Vàng1
55Những Chuyện Niệm Phật Mắt Thấy Tai Nghe1
56Những Chuyện Thiện Ác1
57Những Tấm Gương Hiếu Thảo (Trọn Bộ 2 Tập)1
58Những Thai Nhi Vô Tội – HT Tuyên Hóa1
59Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư – TT Thích Tâm Quang Dịch1
60Niệm Phật Thập Yếu – HT Thiền Tâm1
61Nước Mắt Của Mẹ1
62Ông Trưởng Giả Kén Rể1
63Phật Giáo Là Gì1
64Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa1
65Phật Học Thiếu Nhi1
66Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm1
67Phép Tắc Người Con1
68Quê Hương Cực Lạc1
69Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch1
70Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa
71Sự Tích Phật A Di Đà Và 7 Vị Bồ Tát1
72Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát1
73Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục1
74Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa1
75Tam Tổ Trúc Lâm Giảng Giải – HT Thanh Từ1
76Tập Sách Hộ Sanh1
77Tây Phương Cực Lạc1
78Tây Phương Xác Chỉ1
79Thánh Đức Và Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng1
80Thế Giới Động Vật1
81Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm Dịch1
82Thiện Tài Cầu Đạo1
83Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư1
84Thư Cho Người Em Tịnh Độ1
85Thương Yêu Sự Sống1
86Tích Truyện Pháp1
87Tôn Trọng Và Yêu Tiếc Chữ1
88Tranh Chăn Trâu Giảng Giải – HT Thanh Từ1
89Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu1
90Truyện Loài Vật1
91Truyện Tranh Nhân Quả1
92Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả1
93Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn100
94Vãng Sanh Quan Yếu1
95Ý Nghĩa 12 Lời Nguyện Niệm Phật1
96Kinh Vạn Phật – HT Thiền Tâm5
  Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa. Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 30 tháng 10 năm 2018

TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )