Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 12/2017

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 24 – BC/2018
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 12/2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách cho quý Tăng – Ni tại các trường Phật Học

Địa điểm: Chùa Phúc Nguyên – Thôn La Gián – Xã Cổ Đông – TX Sơn Tây – Hà Nội

Người thỉnh: Thầy Thích Đạo Trung

Ngày cúng:

Lần 1: 16/08/2017

Lần 2: 19/09/2017

Lần 2: 08/11/2017

Chi tiết: 

STTTên Kinh-SáchSL
01Duy Thức Học – HT Thiện Hoa1
02Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu1
03Duy Thức Học Yếu Luận – HT Từ Thông2
04Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện1
05Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa1
06Tân Duy Thức LuậnGiải Minh1
07Pháp Bảo Đàn Kinh – HT Duy Lực1
08A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận – HT Tuệ1
09Đại Trí Độ Luận – HT Thiện Siêu2
10Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm Dịch1
11Lâm Tế Ngữ LụcTrung Phong Pháp Ngữ – HT Duy Lực Dịch1
12Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch1
13Triệu Luận Lược Giải – HT Duy Lực Dịch1
14Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – HT Duy Lực Dịch1
15Duy Lực Ngữ Lục ( Bộ 2 Tập ) – HT Duy1
16Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Duy Lực1
17Danh Từ Thiền Học Chú Giải – HT Duy Lực1
18Trung Quán Luận – Đs Ấn Thuận1
19Kinh Tăng Nhất A Hàm – HT Tuệ Sỹ Dịch1
20Thiền Luận – HT Tuệ Sỹ Dịch1

 

2) Địa Điểm: Trường Trung Cấp  Phật Học Bình ĐịnhTu Viện Nguyên Thiều

Thôn Đại LễPhước Hiệp – Tuy PhướcBình Định

Người thỉnh: Thầy Thích Nhuận Tâm 

Ngày cúng: 16/08/2017

Chi tiết: 

STTTên Kinh-SáchSL
01Đức Phật Lịch Sử – Trần Phương Lan2
02Phật Học Khái Luận – HT Ấn Thuận1
03Đạo Của Vật Lý – Nguyễn Tường Bách dịch1
04Sơ Đẳng Phật Giáo Khoa Thư – Nguyễn Khuê1
05Vũ Trụ Quan PG – HT Duy Lực1
06Tứ Diệu Đế – Đức Đạt Lai Lạt Ma1

 

3) Địa Điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam

sở 2, A13/14 Mai Bá Hương, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM.

Người thỉnh: Thầy Thích Đức Nhân

Ngày cúng: 05/10/2017

Chi tiết:

STTTên Kinh-SáchSL
1Đức Phật Lịch Sử – Trần Phương Lan dịch15

 

4) Địa Điểm: Lớp Cao Cấp Giảng Sư tại TPHCM

251 Phan Văn Trị, P 11, Q Bình Thạnh, TP HCM

Người thỉnh: SC Thích Nữ Thiên Ngân

Ngày cúng: 21/12/2017

Chi tiết:  

STTTên Kinh-SáchSL
1Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch1

 

5) Tổng kết Danh Mục Kinh – Sách Cúng Dường năm 2017

STTTên sáchTổng
01Đức Phật Lịch Sử – Gs Trần Phương Lan Dịch18
02Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch3
03Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – HT Duy Lực Dịch1
04An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ50
05Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan50
06Danh Từ Thiền Học – HT Duy Lực1
07Duy Lực Ngữ Lục ( Bộ 2 Tập ) – HT Duy Lực2
08Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa2
09Duy Thức Học Yếu Luận – HT Từ Thông Dịch2
10Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không1
11Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh800
12Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch1
13Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh25
14Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch5
15Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – HT Thiền Tâm Dịch50
16Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch51
17Kinh Bách Dụ – NT Thích Nữ Như Huyền1
18Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh60
19Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch251
20Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
21Kinh Duy Ma Cật – HT Huệ Hưng Dịch40
22Kinh Hiền Ngu – HT Trung Quán Dịch1
23Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch69
24Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Thanh Từ1
25Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa1
26Kinh Kim Quang Minh – Ns Như Ấn Dịch51
27Kinh Lăng Già – HT Duy Lực Dịch1
28Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch1
29Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch50
30Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch1
31Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời300
32Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch1
33Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải – HT Thanh Từ2
34Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch30
35Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch80
36Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh101
37Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch300
38Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới – HT Trí Tịnh Dịch1
39Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Hưng Từ Dịch1
40Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Hoàn Quan Dịch1
41Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch49
42Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa2
43Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa6
44Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch150
45Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn1
46Kinh Viên Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ1
47Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng351
48Lá Thư Tịnh ĐộẤn Quang Đại Sư1
49Lâm Tế Ngữ LụcTrung Phong Pháp Ngữ – HT Duy Lực Dịch1
50Lược Giảng Kinh Phật Thuyết A Di Đà – HT Tuyên Hóa1
51Luận Đại Thừa Khởi Tín Giảng Giải – HT Thanh Từ1
52Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch2
53Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch4
54Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch1
55Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch5
56Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện4
57Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch1
58Quy Sơn Cảnh Sách Giảng Giải – HT Thanh Từ1
59Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa – HT Thanh Từ1
60Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch1
61Tám Quyển Sách Quý – HT Thiện Hoa1
62Tân Duy Thức Luận – Đs Thái1
63Thọ Khang Bảo Giám – Ấn Quang Đại Sư50
64Thiền Sư Trung Hoa – ( Bộ 3 Tập ) – HT Thanh Từ Dịch – HT Thanh Từ1
65Tiểu Tạng KinhKinh A Hàm ( 4 Bộ ) – TT Thích Đức Thắng – TT.Thích Tuệ Sỹ1
66Tiểu Tạng KinhKinh Tăng Nhất A Hàm – TT Thích Tuệ Sỹ – TT Thích Đức Thắng Dịch2
67Triệu Luận Lược Giải – HT Duy Lực Dịch1
68Trung Quán Luận – Đs Ấn Thuận1
69Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu2
70Truyện Tranh Phật Giáo – Nhiều Tác Giả1
71Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải – HT Thanh Từ1
72Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – TT Thích Đồng Bổn51
73Vũ Trụ Quan Phật Giáo Thế K 21 – HT Duy Lực1
74Việt Nam Phật Giáo Sử LuậnNguyễn Lang1
Tổng cộng:3107

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 02 tháng 01 năm 2018

        TM Ban Quản Trị

                                                        Nam Thiên

( đã )