Bất Bạo Động

Một con rắn độc ở trong làng đã cắn nhiều người đến nỗi ít ai dám mạo hiểm đi ra ngoài đồng.

Người ta nói rằng Minh Sư thánh thiện đến nỗi ngài đã chế ngự con rắn và khuyên bảo nó thực thi tinh thần bất bạo động.

Chẳng bao lâu, dân làng khám phá ra rằng con rắn đã trở thành vô hại. Họ bắt đầu ném đá và kéo đuôi nó.

Họ đánh đập con rắn một cách tồi tệ và một đêm kia nó đã bò vào nhà Minh Sư để ta thán.

Ngài bảo nó: “Bạn ơi, bạn không làm cho dân làng sợ nữa, tội nghiệp thật!”

“Nhưng phải chăng chính ngài đã dạy tôi thực thi tinh thần bất bạo động?” “Tôi bảo bạn đừng cắn – chứ không bảo bạn đừng rít lên.”