Kém Cỏi

Minh Sư thường nhấn mạnh rằng cái trở ngại cuối cùng ngăn cản chúng ta đạt tới Thượng Đế, ấy là từ ngữ và ý niệm về ‘Thượng Đế’.

Điều đó làm cho vị linh mục sở tại phẫn nộ đến nỗi ông giận dữ đến tranh luận vấn đề này với Minh Sư.

Vị linh mục nói: “Nhưng chắc chắn từ ngữ ‘Thượng Đế’ có thể dẫn đưa chúng ta đến Thượng Đế chứ?”

Minh Sư điềm tĩnh trả lời: “Vâng, có thể.”

“Làm sao mà một điều lạithể vừa hỗ trợ vừa cản trở?”

Minh Sư đáp: “Con lừa đưa ngài tới cổng không phải là phương tiện ngài dùng để vào trong nhà được.”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua