Ấn Tống Kinh Cúng Dường Các Chùa Miền Trung Việt Nam

11,000 10,000,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên :
Các chùa ở miền trung Việt Nam. Những nơi điều kiện khó khăn, thiếu kinh sách cho các Phật Tử tu học

Địa Chỉ: Chùa Nghĩa Hòa: thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là địa chỉ tập trung kinh sách từ Sài Gòn chuyển về. Sau đó phân chia ,vận chuyển về các chùa ( ở miền trung, tây nguyên) theo số lượng yêu cầu của trụ trì.

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu – Trụ Trì Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang

Ngày Thỉnh: 26/11/2015

Danh Mục Kinh Sách Cần Ấn Tống

Ban Quản Trị sẽ cập nhật các tựa Kinh-Sách do chư Tăng/Ni gửi mail về đề nghị Ban Quản Trị Trợ Duyên tại mục này để quý Phật Tử tiện theo dõi . Nếu quý Phật Tử nào phát tâm trợ duyên cúng dường xin đăng ký các tựa Kinh-Sách theo danh sách phía dưới.

100,000 

cần 3792 bộ

10,000,000 

cần 4 bộ

75,000 

cần 7 bộ

95,000 
2,500,000 
30,000 
11,000 
136,000 
60,000 
650,000 
60,000 
160,000 
Danh mục:


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua