Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ – Cs.Hạ Liên Cư – Như Hòa Dịch

100,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại ThừaLượng Thọ

Tác giả : Hoàng Niệm Tổ

Dịch giả : Cs.Như Hoà

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 1,068

Nhà xuất bản : Phương Đông

Năm xuất bản : 2002

Bìa mềm