Hùn phước cúng dường Đại Hồng Chung – Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang

100,000 

Chùa cần cúng dường: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng – Xã Vĩnh Hiệp – TP Nha Trang

Chứng minh Phật Sự: TT.Thích Như Lưu

Chi Tiết:

Trọng lượng: 500 kg

Chất liệu: Đồng

Đường kính : 81cm

Chiều cao : 1.6m

Nơi đúc: TP Huế

Tổng Tịnh Tài : 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng).

cần 3792 bộ


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua