Hùn phước cúng dường Đại Hồng Chung – Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang

100,000 

Chùa cần cúng dường: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng – Xã Vĩnh Hiệp – TP Nha Trang

Chứng minh Phật Sự: TT.Thích Như Lưu

Chi Tiết:

Trọng lượng: 500 kg

Chất liệu: Đồng

Đường kính : 81cm

Chiều cao : 1.6m

Nơi đúc: TP Huế

Tổng Tịnh Tài : 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng).

cần 3765 bộ