Đức Phật Gotama – Gs Trần Phương Lan Dịch

100,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Đức Phật Gotama

Tác giả: Hajime Nakamura

Dịch giả: Gs Trần Phương Lan

Nhà xuất bản: NXB Phương Đông

Số trang: 597

Năm xuất bản : 2010

Bìa cứng

cần 9 bộ