Lược Sử Phật Giáo – Nguyễn Minh Tiến Dịch

77,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Lược Sử Phật Giáo

Tác giả: Edward Conze

Dịch giả: Nguyễn Minh Tiến dịch

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 353 trang

Bìa cứng

cần 10 bộ