Pali Căn Bản – Thích Nữ Tịnh Vân Dịch

80,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Pali Căn Bản

Tác giả: B.Ananda Maitreya

Dịch giả : NS Tịnh Vân

Nhà xuất bản : Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Số trang: 431

Bìa mềm