Phật Giáo Bản Chất Và Sự Phát Triển – HT Quảng Độ Dịch

120,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Phật Giáo Bản Chất Và Sự Phát Triển

Tác giả: Edward Conze

Việt dịch: HT.Quảng Độ

Nhà xuất bản:Phương Đông

Năm xuất bản: 2015

Số trang:217

Bìa cứng

cần 9 bộ