Ngũ Phần Hương Gồm Những Gì?

Nguyện đem năm loại hương quý báu của Ngũ phần pháp thân cúng dường.

HỎI: Tôi đọc kinh, trong phần Dâng hương có câu: “Đốt nén tâm hương trước Phật đài. Ngũ phần dâng trọn đấng Như Lai”. Xin hỏi ngũ phần là gì?

(TÍN MÃN, daube57@yahoo.com.vn)

ĐÁP:Bạn Tín Mãn thân mến!

Ngũ phần hay còn gọi là Ngũ phần hương gồm năm loại hương thơm: Hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải thoát, hương Giải thoát tri kiến. Khi dâng hương cúng Phật, làn khói hương trầm quyện tỏa tượng trưng cho việc chúng ta nguyện đem năm loại hương quý báu của Ngũ phần pháp thân cúng dường. Dâng Ngũ phần hươngtâm nguyện của hành giả tinh tấn để chứng đạt về Giới, Định, Tuệ, Giải thoátGiải thoát tri kiến nhằm bước lên quả vị của bậc Thánh vô học.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua