Niết Bàn Hiện Hữu Khi Có Niết Bàn

Nếu bạn chuyên chú vào những cái mà trong cuộc đời bạn không có, thời bạn sẽ thấy rằng bạn liên tục thiếu thốn một thứ gì đó:

hoặc là một địa vị, tình yêu,

tiền bạc,

hay giác ngộ.

Cứ để cho cuộc đời xảy ra như nó đang diễn tiến.

Nhận thức và chấp nhận sự viên mãn trong từng giây phút. Hãy nhìn chung quanh bạn, nhìn mọi vật như là bạn chưa hề nhìn thấy chúng trước đây bao giờ.

Khi cuộc đời mới mẻ, quan niệm của bạn sẽ mới mẻ.

Niết Bàn hiện hữu khi có Niết Bàn.