Số Phận

Một bà than vãn về số phận của mình, Minh Sư bảo: “Chính bà làm nên số phận của bà.”

“Nhưng chắc chắn không phải i chịu trách nhiệm việc i sinh ra làm đàn bà?”

“Sinh ra làm đàn bà không phải là số phận. Đó là định mệnh. Số phận là cách thức mà bà chấp nhận nữ tính của mình và là điều mà bà làm nên với cái nữ tính ấy.”