Tái Sinh Và Biến Đổi

TÁI SINH

Minh Sư bảo: “Hãy đoạn tuyệt với quá khứ và con sẽ giác ngộ.”

“Con đang thực hiện điều đó từng giai đoạn một”

“Sự tăng trưởng đạt được qua từng giai đoạn. Giác ngộ thì nhất thời.”

Về sau, Minh Sư nói: “Hãy nhảy vọt! Con không thể vượt qua cái hố bằng những bước nho nhỏ được.”

BIẾN ĐỔI

Một đệ tử không ngừng than phiền những người chung quanh; Minh Sư phán bảo anh ta: “Nếu con muốn được yên tĩnh, con phải lo thay đổi chính con, chứ không phải thay đổi người khác. Bao bọc chân mình bằng đôi hài thì dễ hơn là lót thảm khắp cùng mặt đất.”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua