Tránh Né

Một du khách xem xét chân dung các vị Minh Sư quá cố ở trong đền thờ và nói:

“Còn có những Minh Sư nào ở trên đời này nữa không?”

Hướng dẫn viên trả lời:

“Còn có một vị.”

Du khách van nài được diện kiến vị Minh Sư đó và bắt đầu đặt câu hỏi:

“Ngày nay người ta có thể tìm gặp những vị đại Minh-Sư ở đâu?”

Minh Sư la lên: “Này lữ khách!”

Du khách kính cẩn trả lời: “Thưa ngài!”

“ÔNG đang ở đâu vậy?”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua