Mẫu đăng ký trợ duyên Tu Học dành cho chư Tăng/Ni đang theo học tại các trường Phật Học tại Việt Nam

[contact-form-7 id=”10777″ title=”Trợ Duyên Tu Học”]