Trưởng Thành

Một đệ tử suốt ngày cầu nguyện, Minh Sư bảo:

“Chừng nào con mới thôi nương tựa vào Thượng Đế và đứng vững trên đôi chân của con?”

Đệ tử sửng sốt:

“Nhưng chính thầy là người đã dạy chúng con nhìn lên Thượng Đế như một người Cha mà!”

Minh Sư bảo:

“Chừng nào con mới hiểu được rằng người cha không phải là một kẻ để con có thể nương tựa mà là một kẻ giúp con vứt bỏ cái khuynh hướng tựa nương.”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua