Mục: Nhân Sanh – Thế Giới – Vũ Trụ Quan

Sự Hình Thành Một Thai Nhi, Từ Kinh Điển Đến Khoa Học Hiện Đại?

Hỏi: Nhân đọc kinh trong mùa Vu lan, thấy một bộ kinh (không nhớ tên gọi) mô tả về thể trạng của một sinh thể từ lúc hoài thai đến khi hình thành. Xin kính hỏi, quan điểm đó có phù hợp với những khám phá của khoa học hiện đại hay không? Một điều nữa, […]

Quan Điểm Của Phật Giáo Về Nguồn Gốc Loài Người?

Hỏi:Một lần, tôi có đọc được một đoạn của bài viết trong báo Giác Ngộ như sau “Khi được hỏi con người ở thế giới này từ đâu có, trong một bản kinh Phật trả lời: có những vị Trời sắp hết phước, họ nhìn xuống thế giới này thấy có ánh sáng liền tìm […]

Giận, ghét,… nguyên nhân từ đâu?

Hỏi:  Những cảm giác vui, buồn, giận, ghét,… nguyên nhân từ đâu mà ra? Đáp:  Tất cả nhân duyên đều từ cái ngã, cũng là do sanh tử. Cho nên, cũng nói sanh tử là việc lớn. Tại sao nói sanh tử là việc lớn? Vì bất cứ việc gì đều do sanh tử mới […]

Nếu nói phạm tội của người bạn, có phải mình để ý đến chuyện người khác không?

Hỏi:  Nếu nói phạm tội của người bạn, có phải mình để ý đến chuyện người khác không? Đáp:  Vì sống chung nếu ai làm chuyện gì thì mọi người đều thấy biết. Cái dụng của Bát Nhã không bao giờ ngưng làm việc, ví dụ như cảm giác của lớp da không bao giờ […]

Chồng của con muốn con ở nhà giữ cháu. Vậy con phải làm thế nào?

Hỏi: Con muốn đến chùa để nghe Thầy giảng, nhưng chồng của con muốn con ở nhà giữ cháu. Vậy con phải làm thế nào? Đáp: Đến chùa là để tu học giải thoát, ở nhà giữ cháu có giải thoát không? Tự mình suy nghĩ coi sao! Như bây giờ giữ cháu có được […]

Sao người chết có tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy?

Hỏi:  Sao người chết có tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy? Đáp:  Đó là do thân trung ấm mới có, thường thường người chết đi đầu thai liền; giờ chết và giờ sanh cùng một giây phút đó.  Cho nên, người Tây Tạng đi tìm Phật Sống đã chết, không biết […]

Thế nào là Thiên địa bất nhân tạo như sâu cập?

Hỏi: Thế nào là Thiên địa bất nhân tạo như sâu cập? Đáp: Người ta hiểu lầm chữ Hán, câu ấy nghĩa là Đại nhân bất nhân. Tại sao Đại nhân bất nhân? Sự thương mến (nhân) cùng khắp mọi chúng sanh, thành ra không có kiến lập cái nhân nữa, người nào cũng bằng […]

Biết của Thượng Đế vô hạn?

Hỏi:  Sự hiểu biết con người hữu hạn, mà sự hiểu biết của Thượng Đế vô hạn. Vậy như thế nào? Đáp: Thượng Đế là thần nhân tạo, tức là do người ta tạo ra; chứ không phải thật tế thiên thật, theo lý luận trong Thánh kinh rất là ấu trỉ. Bây giờ, Thượng […]

Cái gì quan trọng nhất?

Hỏi: Không thể nói an lạc hay không an lạc. Vậy Thầy thấy cái gì quan trọng nhất? Đáp: Nếu có cái gì quan trọng nhất thì không phải Tổ sư thiền. Theo Tổ sư thiền thì Tổ sư thiền cũng không quan trọng. Nếu có mục đích là có sở trụ, có sở trụ […]

Vì sao Thầy trở nên tu sĩ?

Hỏi: Vì sao Thầy trở nên tu sĩ? Đáp: Ngày xưa, tôi thấy bà nội tôi chết thì tôi nghĩ tại sao lại có sự chết? Rồi tới ông già tôi chết, tôi nghĩ là sau này tôi sẽ chết. Vậy việc chết đó mình có giải quyết được không? Đến sau này thấy kinh […]