---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Cửu Vô Học
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Cửu vô học còn gọi là cửu chủng La Hán là 9 điều hơn kém của bậc đạt đến giai vị vô học (A La Hán) về danh xưng thì thứ lớp hơn kém của chín bậc vô học, các kinh Luận nêu ra không đồng theo Kinh Phước Điền trong kinh A Hàm và Luận Cam Lộ Vị thời chín điều hơn kém ấy là:
- Thoái pháp: Nếu các bậc A La Hán gặp các duyên như bệnh tật liền lui sụt quả sở đắc, đó là hàng A La Hán căn cơ kém nhất
- Tư pháp: Bậc A La Hán vì sợ mất sở đắc, nên có ý tự sát để giữ lấy sở đắc
- Hộ pháp: Bậc A La Hán giữ gìn pháp sở đắc, không cho lui sụt vì sợ nếu biếng nhác phòng hộ sẽ bị thoái thất
- An trụ pháp: Nếu không có duyên chướng ngại quá lớn thì A La Hán không lui sụt, hoặc không có gia hạnh thù thắng thì không thể chuyển lên chủng tánh tốt
- Kham đạt pháp: A La Hán có khả năng tu hành rèn luyện các căn, chống đạt đến chủng tánh bất động
- Bất động pháp: Đây là hạng căn cơ bén nhạy có thể đoạn tất cả phiền não được tận trí và vô sanh trí, trong đó sự tu luyện là nhân và sở đắc gọi là bất động, nghĩa là A La Hán đắc bất động pháp mà chẳng hại các nhơn duyên tam muội đã đạt
- Bất thoái pháp: Hạng căn cơ bén nhạy có thể đoạn tất cả phiền não được tận trí và vô sanh trí, trong đó sự tu luyện là nhân cùng nương vào chủng tánh sẵn có gọi là bất thoái. Nghĩa là A La Hán đắc bất thoái pháp, chẳng lui sụt, chẳng đánh mất công đức đạt được
- Hữu giải thoát: Đoạn trừ phiền não chướng ngại trí huệ mà được tự tại
- Câu giải thoát: Đoạn trừ định chướng, huệ chướng, đoạn vô trí chẳng ô nhiễm, đắc diệt tận định được tự tại nơi định và huệ Trong đó bảy bậc trước được phân chia theo căn tánh lợi độn, còn hai bậc phân theo sự đoạn trừ chướng hoặc.
Minh tâm kiến tánh là nghĩa gì?     Vọng tưởng, nhức đầu?     Đấm Vào Cái Bóng     Khi Con Chợt Nhớ Về Tiền Kiếp     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – The Iron Girl     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Khuy Cơ     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 10     Hiệp Thông     Những Sắc Màu Vu Lan     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Originally Emptiness     Pháp Ngữ
Muôn đời sóng biển vẫn reo,
Vẫn nhìn nhân loại giàu nghèo luân phiên.
Vẫn chứng kiến cảnh đảo điên,
Kẻ đắc thế liền cười người sa cơ.
Theo thời, nấn ná ai ơi!
Thử xem thiên hạ ai người trăm năm?

Ðất cằn hoa nở muộn,
Nghèo túng phước lâu về.
Rắn không sừng chớ chê,
Hóa rồng chẳng mấy chố
Trăng tuy tròn có lúc,
Cũng khuyết ngay đấy thôi!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,280 pháp âm và 6,560 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,009 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,930,911