---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Như Lai Công Đức Lục Chủng Tướng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 如來功德六種相 (Du Già Sư Địa Luận)
Công đức là vạn hạnh của Phật là nhân; Pháp Thân là quả đức. Vì muốn cho chúng sanh, giống như Phật tu hành, đều được thành tựu quả vô thượng; nên nói sáu loại tướng.
Một, Viên Mãn. Vạn hạnh của Phật đầy đủ, chủng trí tròn đầy sáng suốt; tất cả công đức ở thế gian và xuất thế gian, đều thành tựu hết thảy, vượt lên trên Thanh văn, Duyên Giác, Bồ Tát; nên gọi là Viên Mãn.
Hai, Vô Cấu. Do chư Phật đã chứng các đức thường, lạc, ngã, tịnh, nên không còn phiền não ô nhiễm; nên gọi là Vô Cấu.
Ba, Bất Động. Do chư Phật sở hữu công đức, vì chứng được định đại tịch diệt; nên tất cả ma quân của ngoại đạo, thân thuộc giặc cướp, cho đến lửa, nước, gió, v. v…, đều không thể quấy rối, làm thay đổi hay hư hao; nên gọi là bất động.
Bốn, Vô đẳng. Phật sở hữu vô số công đức, to lớn đáng tôn kính, oai lực tự tại; tất cả hữu tình cho đến Bồ Tát, không sánh được; nên gọi là vô đẳng.
Năm, Năng tác hữu tình lợi ích. Chư Phật thành tựu công đức vô thượng, phương tiện thị hiện hạnh lợi tha; cứu độ và giải thoát cho chúng sanh; khiến cho thành thánh đạo; nên gọi là hay làm lợi ích cho chúng sanh.
Sáu, Công năng. Chư Phật, đối với việc làm lợi ích cho chúng sanh, không mong muốn cho mình, không giữ lại, bỏ đi vì mình; mà tự nhiên được viên mãn và thành tựu; nên gọi là công năng.
Vì sao Thầy trở nên tu sĩ?     Tầm Sư Học Đạo     Những Người Đã Giác Ngộ Không Phải Là Những Người Có Niềm Tin Tôn Giáo     Thời gian không có chăng?     Có Nhất Thiết Phải Thọ Giới Bồ-Tát?     Các Mối Xúc Cảm Không Phải Là Thiền     Càng biết càng khổ?     Thất Hứa Với Phật Thì Phải Làm Sao?     Nếu chúng con không dùng phương tiện, làm sao đi đến đạo được?     Giúp Người Tái Duyên Có Bị Đọa Địa Ngục?     


Trang chủ   >>  Đại Tạng Kinh   >>  Bắc Tông

Trang
1 2 3 » »»


Pháp Ngữ
Lộ bất hành bất đáo
Sự bất vi bất thành.
(Đường không đi không đến
Việc không làm không nên.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,469 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,270 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất vohoangson
Lượt truy cập 15,659,808