---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Uế
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Bát uế là hành vi của Tỳ Kheo không hợp với giới luật bao gồm:
- Mua tạo nhà: Tỳ Kheo nên ở trong chúng, siêng năng tu đạo vô vi thanh tịnh xuất thế, nếu mua ruộng tạo nhà để lo tự túc, đó là bất tịnh.
- Gieo trồng thực vật: Tỳ Kheo cần tu đạo nghiệp đối với việc sinh sống ở thế gian không nên sanh tâm tham đắm, nếu không vì đại chúng mà tự gieo trồng ruộng vườn riêng, thì có hại cho hạnh nghiệp đó là bất tịnh.
- Tích trữ lúa gạo: Tỳ Kheo nên khất thực nuôi sống thân mạng thanh tịnh, nếu không vì đại chúng mà tự mình tích trữ lúa gạo riêng đó là bất tịnh.
- Nuôi dưỡng tôi tớ: Tỳ Kheo nên ở nơi yên tĩnh, nhiếp tâm tu hành, hành hạnh an lạc, nếu không vì đại chúng mà nuôi dưỡng tôi tớ, sai khiến họ làm việc, đó là bất tịnh.
- Nuôi dưỡng các loài vật: Tỳ Kheo có lòng từ không sát hại sinh vật, nên mới giữ giới cấm, nếu nuôi các loại trâu, ngựa… là vi phạm giới cấm, đó là bất tịnh.
- Tích chứa vàng bạc, tiền tài, báu vật: Tỳ Kheo nên lấy sự trong sạch làm tối thượng, thân giữ tài vật, nếu tham chứa các vật vàng bạc, tiền tại ở thế gian cho vay lấy lãi để sinh sống đó là bất tịnh.
- Chứa các vật khác chạm bằng ngà voi: Tỳ Kheo nên phụng trì giới luật của Phật, chỉ sống đơn giản trong sạch, đối với các của cải quí báu không sanh tâm tham luyến, chỉ mặc áo vải nằm giường rơm, thường nghĩ tri túc, nếu ưa thích vật trang sức ở thế gian đó là bất tịnh.
- Tích chứa nồi chảo bằng đồng, hay sắt, tự ý nấu nướng: Tỳ Kheo ở trong chúng nên cùng chúng đồng ăn, hoặc khất thực tự nuôi sống, gắng tinh cần phạm hạnh, thành tựu đạo nghiệp, nếu tích chứa nồi vạc, tự ý nấu nướng đó là bất tịnh.
Phật Tử Có Được Buôn Bán Thực Phẩm “Mặn”?     Định ở trong động?     Chỉ Làm Công Quả Thì Không Thể Có Nhiều Tiền     Niệm Phật tạo nhân duyên?     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Tin thọ mạng của Như lai?     Tụng Kinh Được Phước     Tham Tổ sư thiền chưa đắc thì đã chết, tâm và thân đời sau sẽ ra sao?     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     Hiểu câu chú – Chưa đắc đã chết?     


Trang chủ   >>  Thuyết Pháp   >>  PG & Tuổi Trẻ

Trang
1 2 3 ...... 39 40 41 » »»


Pháp Ngữ
Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,463 pháp âm và 6,975 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,462 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,269 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tuyết Liên
Lượt truy cập 15,406,808