---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Vọng Tưởng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五妄想 (Lăng Nghiêm Kinh)
Một, Kiên Cố Vọng Tưởng. Kiên Cố Vọng Tưởng là sắc ấm. Các chúng sanh, thân thể do tưởng sanh, tâm do tưởng khởi, mạng sống do tưởng giúp. Các tưởng ấy kết hợp chặt chẽ mà thành sắc thân.
Kinh nói: Sắc thân của các ông hiện ra đó, gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất.
Hai, Hư Minh Vọng Tưởng. Hư Minh Vọng Tưởng là thọ ấm. Các chúng sanh, dục tưởng lên cao, có thể trước gây ra khó chịu, hai tướng thuận, nghịch xâm phạm, tương trợ đeo đuổi hiện ra. Đó là thọ ấm không có hình thể, ánh sáng của nó mờ ảo.
Kinh nói: Hiện nay trước mắt các ông, thuận thì đem lại lợi ích, trái ngược thì đem đến sự tổn hại. hai tướng ấy hiện ra, rượt đuổi nhau, gọi là vọng tử hư minh thứ hai.
Ba, Dung Thông Vọng Tưởng. Dung Thông Vọng Tưởng tức là tưởng ấm. Suy nghĩ của chúng sanh là hư tình, sắc thân là thực chất. Tuy hư, thật không cùng loại nhưng hay sai dừng lại một chút nào, thay đổi âm thầm mà không hề hay biết.
Kinh nói: Các hành của ông, không dừng lại trong một niệm, gọi là u ẩn vọng tưởng thứ tư.
Bốn, Uẩn Vọng Tưởng. Uẩn Vọng Tưởng tức là hành ấm. Trong một thời kỳ sanh hóa của sắc thân, chúng sanh phải trải qua từ trẻ đến suy yếu, già chết, không dừng lại một chút nào, thay đổi âm thầm mà không hề hay biết.
Kinh nói: Các hành của ông, không dừng lại trong một niệm, gọi là u ẩn vọng tưởng thứ tư.
Năm, Điên Đảo Vọng Tưởng, cũng gọi là vi tế tinh tưởng. Điên Đảo Vọng Tưởng tức là thức ấm. Thức của chúng sanh trong veo tinh tế, không phải hòan tòan im lặng, giống như dòng nước chảy xiếc, từ xa trong tợ là yên tĩnh, kỳ thật đang chảy xiếc, tinh vi không thể thấy được.
Kinh nói: Cái im lặng bên trong, không hình tượng, gọi là vi tế tinh tưởng điên đảo thứ năm.
Làm sao tu cho đúng?     Phật Tử Có Được Buôn Bán Thực Phẩm “Mặn”?     Định ở trong động?     Chỉ Làm Công Quả Thì Không Thể Có Nhiều Tiền     Niệm Phật tạo nhân duyên?     Pháp Môn Nào Cũng Tối Thắng     Tin thọ mạng của Như lai?     Tụng Kinh Được Phước     Tham Tổ sư thiền chưa đắc thì đã chết, tâm và thân đời sau sẽ ra sao?     Chánh Niệm Khi Lâm Chung     


Pháp Ngữ
Đời là mộng nhưng quả là thật


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,463 pháp âm và 6,975 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,462 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,270 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất vohoangson
Lượt truy cập 15,409,357