---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Nghĩa Chứng Hữu Bản Thức
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八義証有本識 (Du Già Sư Địa Luận)
Vì thức thứ tám là nơi phát sanh tất cả căn bản các pháp thiện, ác; nên gọi là bản thức. Nay luận dùng tám nghĩa này chứng minh tướng của thức thứ tám.
Một, Y Chỉ Chấp Thọ. Vì thức này là chỗ nương tựa của các nhiễm tịnh, giữ gìn không để cho mất; nên gọi là Ý Chỉ Chấp Thọ.
Hai, Tối Sơ Sanh Khởi. Vì thức này đầu thai vào bụng mẹ đầu tiên, giống như đá nam châm hút sắt, nên gọi là Đầu Tiên Sanh Khởi.
(Từ thạch dụ cho thức. Sắt dụ cho tinh huyết của cha mẹ).
Ba, Hữu Minh Liễu Tánh. Vì thức này đối với ba tánh thiện, ác, vô ký của các pháp đều phân biệt rõ ràng, không chút mờ tối. Đó gọi là tánh sáng suốt rõ ràng. (Tánh Vô Ký là tánh không thiện, không ác).
Bốn, Hữu Chủng Tử Tánh. Vì thức này có khả năng duy trì các Chủng Tử thế gian, xuất thế gian, làm cho không mất; nên gọi là có tánh chứa đựng các Chủng Tử.
Năm, Nghiệp Dụng Sai Biệt. Vì thức này theo nhiễm duyên thì tạo ra nghiệp ác; theo tịnh duyên thì tạo ra nghiệp lành, sai khác không giống nhau; nên gọi là Nghiệp Dụng Sai Biệt.
Sáu, Thân Thọ Sai Biệt. Thân có nghĩa là chứa nhóm. Vì thức này chứa đựng tất cả pháp, nên gọi là thân; do có khả năng lãnh thọ duyên nhiễm, tịnh được thức thứ bảy huân tập, nên đối với các pháp thiện, ác không lộn xộn quá mức. Vì vậy gọi là thân thọ (nhận, lãnh) khác nhau.
Bảy, Xứ Vô Tâm Định. Vì vào định vô tưởng hoặc Định Diệt Tận, tuy tâm thọ tưởng không còn, hơi thở ra vào đều dứt, nhưng thức thứ tám vẫn còn; vì vậy gọi là ở định vô tâm.
(Định vô tâm là định vô tưởng thiên. Diệt Tận Định là diệt hết tâm thọ, tưởng; Thân Chứng định này tức là định mà các vị A La Hán chứng được).
Tám, Mạng Chung Thời Thức. Vì khi sắp chết, cảm giác lạnh từ từ khởi lên; chỉ khi thức này rời bỏ cái thân thì bốn đại rã rời; nên gọi là thức lúc mạng chung.
Những Sắc Màu Vu Lan     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Originally Emptiness     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Đàm Loan     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 9     Tính Chất Công Cụ     Thờ Phật Trong Phòng Riêng Có Được Không     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) –     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Huệ Ước     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 8     Bạo Gan     


Trang chủ   >>  Nhạc - Phim   >>  Clip Tân Nhạc

Trang


Pháp Ngữ
Vô cầu thắng bố thí
Cẩn thủ thắng trì trai
(Không tham hơn bố thí
Khéo giữ hơn trì trai)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,071 pháp âm và 6,554 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,008 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,920,259