---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Chúc Hữu Thập Lợi
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 粥有十利 (Ma Ha Tăng Kỳ Luật)
Luật nói: Khi Phật ở thành Xá Vệ, mỗi lần Ngài A Nan làm cơm, trước hết các Tỳ Kheo ăn, sau đó Ngài mới ăn. Lại còn nấu một nồi cơm và lấy nước cơm uống thì có cảm giác trừ được bệnh trúng gió ở trong người, tiêu hóa nhanh thức ăn buổi tối. Do vậy, Ngài để nước nhiều, gạo ít vào nồi nấu chúng, còn gia vị thêm hồ tiêu và tất bạc để dâng lên Thế Tôn. Từ ngày hôm ấy về sau, Phật cho phép các vị Tỳ Kheo ăn cháo. Ăn cháo có mười điều lợi, Phật nói kệ:
Trì Giới thanh tịnh nhân sở phụng,
Cung kính tùy thời dĩ chúc thí.
Thập lợi nhiêu ích ư hành giả,
Sắc lực thọ lạc từ thanh biện.
Túc thực phong trừ cơ khát tiêu,
Thị sanh nhân thiên thường thọ lạc,
Thị danh vi dược Phật sở thuyết.
Dục sanh nhân thiên thường thọ lạc,
Ưng đương dĩ chúc thí chúng tăng.
Nghĩa là:
Thứ mà người giữ giới thanh tịnh tuân theo,
Cung kính, tùy thời dùng để Bố Thí là cháo.
Người tu hành ăn cháo được mười điều lợi ích: Thân thể hồng hào, sức khỏe tăng thêm, tuổi thọ càng lâu, an ổn vui vẻ, nói năng lưu loát, biện thuyết khéo léo, tiêu hóa dể dàng, trừ phong thông khí, chống đói, giải khát.
Đó gọi vị thuốc Phật đã nói ra. Muốn sanh làm trời, người luôn hưởng an vui, nên dùng cháo Bố Thí cho tăng chúng.
Một, Tư Sắc. Thân thẻ mập mạp, dung nhan đẹp đẽ, nên gọi là tư sắc.
Hai, Tăng Lực. Bổ dưỡng gầy còm, tăng trưởng khí lực, nên gọi là tăng lực.
Ba, Ích Thọ. Bổ dưỡng nguyên khí, tuổi thọ kéo dài, nên nói là ích thọ.
Bốn, An Lạc. Thân tâm thanh tịnh, nhu nhuyến, ăn vào thì được an lạc, nên nói là an lạc.
Năm, Biện Thuyết. Giọng nói trong trẻo, rõ ràng, luận bàn không trở ngại, nên gọi là biện thuyết.
Sáu, Trừ Phong. Điều hòa khí huyết, tiêu trừ gió độc, nên gọi là trừ phong.
Bảy, Tiêu Túc Thực. Tỳ, vị ôn hòa, ấm áp thức ăn dễ tiêu hóa (về đêm), nên gọi là tiêu túc thực. Bát, Từ thanh. Khí trong thân bị ngưng trệ, lời nói trong trẻo, vang xa, nên gọi là từ thanh.
Chín, Trừ Cơ. Được ăn vừa miệng, no bụng, trừ hết đói khổ, nên gọi là trừ cơ.
Mười, Tiêu Khát. Cuống họng tươi mát, đượm nhuần, cơn khát tiêu tan, nên gọi là tiêu khát.
Thế nào là sở tri chướng và phiền não chướng?     Điều tâm vào không?     Nên Trợ Duyên Cho Hương Linh Quy Hướng Tam Bảo     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Người Ăn Chay ( P.1 )     Tại sao Tổ sư thiền trái lại đã viết rất nhiều sách vở nhất so với các tông phái khác?     Vong Nhập Có Thật Không?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Người Mở Tiệm Ăn, Quán Rượu ( P.2 )     “Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”?     Bất Hiếu & Tà Kiến?     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Người Mở Tiệm Ăn, Quán Rượu ( P.1 )     


Pháp Ngữ
Cỏ hoang làm hại ruộng vườn
Si mê gây hại nhiều hơn cho người,
Si mê ai đã lìa rồi
Cúng dường vị ấy chẳng nơi nào bằng
Hưởng về phước báu vô vàn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 75,842 pháp âm và 6,959 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,439 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 275, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,266 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nhanqua51
Lượt truy cập 15,191,093