---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng A Na Hàm
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種阿那含 (Niết Bàn Kinh)
Tiếng Phạn là A Na Hàm, tiếng Hoa là Bất Lai hay là Bất Hoàn. Nghĩa là không sanh trở lại cõi dục, đây là quả thứ ba. Vì căn có nhanh, chậm; tu có siêng, lười nên đối với quả A La Hán, chứng có trước, sau không giống nhau. Vì vậy chia ra thành năm loại.
Một, Trung Bát Niết Bàn. Trung tức là trung ấm, còn có tên là trung hữu. Đó là sau khi chết mà thức thân chưa thác sanh. Tiếng Phạn là Bát Niết Bàn, tiếng Hoa là Diệt Độ. Vị A Na Hàm này mất ở cõi dục, sanh lên cõi sắc và dứt trừ phiền não ở cõi vô sắc, chứng A La Hán được Bát Niết Bàn.
Hai, Sanh Bát Niết Bàn. Sanh là thọ sanh ở cõi sắc. Vị A Na Hàm này ở cõi dục chứng được quả thứ ba, chết ở cõi dục, sanh lên cõi sắc, lại dứt hết hoặc nghiệp còn sót ở cõi vô sắc và chứng được La Hán quả, rồi vào Bát Niết Bàn.
Ba, Hữu Hạnh Bát Niết Bàn. Hữu hạnh là gắng công thực hành. Vị A Na Hàm này, chứng được quả thứ ba ở dục giới, chết ở cõi dục, sanh lên cõi sắc, không thể vào quả Niết Bàn nhanh, lại trải qua một khoảng thời gian dài, siêng năng tu tập thêm nữa, mới dứt hết hoặc nghiệp còn sót ở cõi vô sắc và chứng được quả A La Hán rồi vào Niết Bàn.
Bốn, Vô Hạnh Bát Niết Bàn. Vô hạnh là không gắng công thực hành. Vị A Na Hàm này ở cõi dục chứng được quả thứ ba rồi chết ở cõi dục, sanh lên cõi sắc, lại trải qua một thời gian dài mà không thể nổ lực gắng công thêm, lười biếng phóng túng, lần lữa một thời gian lâu dài mới đoạn được hoặc nghiệp còn dư ở cõi vô sắc, chứng được quả A La Hán và vào Bát Niết Bàn.
Năm, Thượng Lưu Bát Niết Bàn. Thượng lưu tức là Vô Sắc Giới. Lưu tức là lưu hành. Vị A Na Hàm này chết ở cõi dục, sanh lên cõi sắc, không thể lên Niết Bàn liền mà phải qua lại các cõi trời Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền rồi lần lượt sanh ở đó, mới dứt trừ hoặc nghiệp ở cõi vô sắc, chứng được quả A La Hán rồi vào bát Niết Bàn.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Butterflies     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Huyền Cao     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 7     Kém Cỏi     An Cư     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Be Awakened     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cầu Na Bạt Ma (Gunavarmam)     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 6     Ưu Việt     Tấn Hương     Pháp Ngữ
Rượu nào rượu lại say người
Bớ người say rượu chớ cười rượu say


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,015 pháp âm và 6,542 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,005 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,903,100