---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Quả
----------------------------- Phật Học Danh Số - Như Thọ - Nguyên Liên -----------------------------
● Quả tức là quả báo, kết quả hình thành từ nhân, có hai loại quả báo nên gọi là Nhị quả, có nhiều thuyết khác nhau khi giải thích. Theo Câu Xá Lợi Luận quyển 3 thời Nhị quả gồm Tập khí quả và Báo quả, hai quả báo này tương đương với Đẳng lưu quả, Dị thục quả.
A.1. Tập khí quả : do đời trước huân tập các khí phân thiện ác mà chiêu cảm quả báo đời hiện tại, gọi là Tập khí quả còn gọi là Sở y quả. Như đời trước tạo nghiệp ác, đời nay ác tâm cường thịnh.
A.2. Báo quả : do đời trước tạo nhân thiện ác, đời nay chiêu cảm quả báo khổ vui, gọi là báo quả. Như đời trước bố thí, đời này được giàu sang. Đời trước tâm hồn luôn keo bần, đời này bị quả báo nghèo hèn, bị mọi người khinh khi... Lại thuyết của “ Đại Minh Tam Tạng Pháp “ quyển 6 thời Nhị quả là : Tăng thượng quả và Dị thục quả như sau :
B.1. Tăng thượng quả : nghĩa là năm căn (nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân) là chỗ nương dựa (sở y) của thức. Căn nghĩa là tăng thượng. Lại thức thứ 6 có công năng dẫn dắt 5 thức, nhãn thức...phát sanh niệm trước của thức thứ 7 (Phân biệt thức) là chỗ nương tựa của niệm sau. Lại thức thứ 8 (Tạng thức) là chỗ nương tựa cho thức thứ 7, nên đều gọi là Tăng thượng quả vậy.
B.2. Dị thục quả : nghĩa là quả báo ở đời khác chín muồi (thành thục) có thể phân làm hai : Đệ bát thức bởi thức này có công năng hàm chứa chủng tử của các pháp mà thành thục quả báo của các căn và thức, gọi là Chân dị thục tức nghiệp tổng báo ở đời trước, thành thục quả báo ở đời hiện đại. Do chủng tử trong đệ bát thức làm chỗ sanh khởi căn và thức, tức nghiệp báo đời trước thành quả báo ở đời hiện tại, còn gọi là Dị thục sanh.
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二果 (Tông Cảnh Lục)
Một, Tăng Thượng Quả. Ngũ Căn là nơi thức nương tựa. Căn làm cho thức tăng trưởng hơn lên, nên gọi là Tăng Thượng Quả. Thức thứ sáu dẫn dắt năm thức kia nên cũng gọi là Tăng Thượng Quả. Thức thứ bảy niệm trước niệm sau thức thứ sáu đều nương tựa, nên cũng gọi là Tăng Thượng Quả. Thức thứ tám là chỗ nương tựa của thức thứ bảy, nên cũng gọi là Tăng Thượng Quả.
Hai, Dị Thục Quả. Quả Báo khác thời (so với nhân) mới chín (kết quả), tức là thức thứ tám. Vì thức này chứa đựng tất cả Chủng Tử của các pháp mà thành thục quả của bảy thức còn lại. Như Nhãn Căn… do trước làm các nhân lành, dữ nay nhận quả báo khổ, vui. Nếu nay làm các nhân lành, dữ, cũng sẽ cảm nhận quả khổ, vui ở tương lai. Đó gọi là Dị Thục Quả.
● 二果 (A Tỳ Đàm Luận)
Một, Tập Khí Quả. Cũng gọi là sở y quả Tập tành nhiều lần ở đời trước những việc lành, dữ mà cảm Thọ Quả báo. Như đời trước chú ý tu những việc lành, thì đời này tâm lành nặng hơn, chú ý làm những việc ác nhiều hơn thì tâm ác nặng hơn. Đó gọi là tập khí quả.
Hai, Quả Báo. Do nhân đời trước có lành, dữ, cảm Thọ Quả báo đời này. Như đời trước làm nhân lành thì đời này nhận quả giàu sang, vui vẻ; làm nhân ác thì đời này nhận quả nghèo khổ. Đó gọi là quả báo.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     Không Vội Hoàn Tục     Pháp Ngữ
Việc không đáng sợ hãi gì
Mà ta sợ hãi, lạ kỳ làm sao?
Việc kia đáng sợ biết bao
Mà ta chẳng sợ chút nào cho cam
Cứ ôm nhận định sai lầm
Đọa đày địa ngục trăm phần tránh đâu!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,204 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,477,759