---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Xúc Sanh Ái
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六觸生愛 (A Tì Đạt Ma Phát Trí Luận)
Xúc tức là va chạm, cũng gọi là đáp ứng.
Một, Nhãn Xúc Sanh Ái. Vì mắt có thể tiếp xúc với vô số màu sắc có ở thế gian như xanh, vàng, đỏ, trắng; nên tham lam, luyến tiếc không rời. Đó gọi là Nhãn Xúc Sanh Ái.
Hai, Nhĩ Xúc Sanh Ái. Vì tai có thể tiếp xúc vô số thứ tiếng có ở thế gian như đàn, sáo, ca, vịnh; nên ham muốn, luyến tiếc không rời. Đó gọi là Nhĩ Xúc Sanh Ái.
Ba, Tị Xúc Sanh Ái. Vì mũi có thể tiếp xúc vô số loại hương có ở thế gian như chiên đàn, trầm thuỷ (trầm hương)… nên ham muốn, luyến tiếc không rời. Đó gọi là Tị Xúc Sanh Ái.
Bốn, Thiệt Xúc Sanh Ái. Vì lưỡi có thể tiếp xúc vô số vị có ở thế gian như, thức ăn quí hiếm, kỳ lạ, ngon ngọt bậc nhất, nên ham muốn, luyến tiếc không rời. Đó gọi là Thiệt Xúc Sanh Ái.
Năm, Thân Xúc Sanh Ái. Vì thân có thể tiếp xúc với sự mềm mại, trơn láng của nam và nữ cũng như tất cả y phục cao sang, mát mẻ ở thế gian có được nên ham muốn, luyến tiếc không rời. Đó gọi là Thân Xúc Sanh Ái.
Sáu, Ý Xúc Sanh Ái. Vì ý có thể tiếp xúc tất cả các pháp ở thế gian như sắc, thinh, hương, vị, xúc; nên ham muốn, luyến tiếc không rời. Đó gọi là Ý Xúc Sanh Ái.
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 3 ) – Sách Tấn     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Mã Minh     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 2 )     Lấy Quyết Định     Cúng Linh     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Gấp Tu     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phú Na Dạ Xa     Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     Không Vội Hoàn Tục     Pháp Ngữ
Ngay giờ quyết dứt, liền thôi dứt.
Chờ hẹn cho xong, chẳng lúc xong!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,204 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,262 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Tâm Đan Đỗ
Lượt truy cập 13,480,546