---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Tánh
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種性 (Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh)
Chủng tánh là phân biệt tánh theo từng loại riêng. Chủng tức là Chủng Tử (hạt giống), có nghĩa là phát sanh. Tánh là thành phần của tánh, có nghĩa là thành phần của riêng nó,không thay đổi được. Kinh Anh Lạc đối với biệt giáo Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác mà nói; nên có sáu loại tánh. Nhưng tánh thông sáu vị làm nhân; cho nên bốn vị trước gọi là chủng; Đẳng Giác tuy tại nhân ( ở trong sáu vị), nhưng hơn hẳn các vị ở trước, nên được gọi là giác, mà không gọi là chủng.
( Lục tại nhân: sáu bộ phận ở nhân là Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Trụ điều thuộc nhân vị.
Một, Tập Chủng Tánh. Bồ Tát ở Thập Trụ, nghiên cứu, tu tập Không Quán, phá đuợc Kiến Hoặc và Tư Hoặc, nên gọi là Tập Chủng Tánh.
Hai, Tánh Chủng Tánh. Bồ Tát ở Thập Hạnh, tuy chứng được lý chân không của bổn tánh, mà không kẹt ở không, còn có thể phân biệt tất cả các pháp, giáo hóa các chúng sanh; nên gọi là Tánh Chủng Tánh.
Ba, Đạo Chủng Tánh. Bồ Tát ở Thập Hồi Hướng, nhờ Tu Diệu quán trung đạo, thấu hiểu tất cả Phật Pháp; nên gọi là Đạo Chủng Tánh.
Bốn, Thánh Chủng Tánh. Các ngôi vị ở trước (Trụ, Hạnh, Hồi Hướng) đều gọi là hiền vị. Bồ Tát ở Thập Địa, do tu diệu quán trung đạo, phá được Vô Minh hoặc, chứng vào đất thánh, nên gọi là Thánh Chủng Tánh.
Năm, Đẳng Giác Tánh. Đẳng Giác so với Diệu Giác còn cách một bậc, nhưng hơn các ngôi vị ở trước, nên được gọi là giác. Đó là Đẳng Giác Tánh.
Sáu, Diệu Giác Tánh. Diệu Giác là Tự Giác, Giác Tha, Giác Hạnh Viên Mãn, không thể nghĩ bàn. Đó gọi là Diệu Giác Tánh.
Thoại đầu và Tịnh độ kết hợp     Ðức Phật dùng thái độ gì khi đối diện với nhân sinh?     Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không ?     Thế Nào La Một Vị A-La-Hán     Làm Thế Nào Cỏ Cây Giác Ngộ?     Hòa Thượng Liên Tôn – Thích Huyền Ý (1891-1951)     Tôm Viên Chiên     Trưng Dẫn Sự Tích – Làm Rõ Án Oan Kỳ Lạ     Học thiền suốt đời nếu không “ngộ” thì làm sao?     Măng Kho Thập Cẩm     


Pháp Ngữ
Liên đài bất ly đương xứ
Tịnh độ chỉ tại mục tiền”.
(Đài sen không rời chỗ hiện tại
Đất tịnh nằm ngay trước mắt kia).


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,889 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,478,917