Pháp Thí Hội: Phim Hoạt Hình Phật Giáo

Tập hợp các bộ phim hoạt hình Phật Giáo.
Để dễ dàng cho việc download, chúng tôi đã cắt file nhỏ lại, quý Phật Tử có thể dùng phần mềm Ghép File ở dưới.
File .iso là file để chép đĩa, .mp4,.mpg là file video chạy trực tiếp.

File name asc Size asc Last changed asc
dir ..
exe Phan-mem-ghep-file.exe 197 KB 14.10.13 17:40:44
001 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.001 200 MB 21.09.14 22:58:52
002 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.002 200 MB 21.09.14 22:59:39
003 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.003 200 MB 21.09.14 23:00:26
004 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.004 200 MB 21.09.14 23:01:10
005 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.005 200 MB 21.09.14 23:01:56
006 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.006 200 MB 21.09.14 23:02:42
007 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.007 200 MB 21.09.14 23:03:28
008 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.008 200 MB 21.09.14 23:04:14
009 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.009 200 MB 21.09.14 23:05:00
010 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.010 200 MB 21.09.14 23:05:46
011 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.011 200 MB 21.09.14 23:06:31
012 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.012 200 MB 21.09.14 23:07:16
013 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.013 200 MB 21.09.14 23:08:01
014 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.014 200 MB 21.09.14 23:08:46
015 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.015 200 MB 21.09.14 23:09:31
016 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.016 200 MB 21.09.14 23:10:17
017 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.017 200 MB 21.09.14 23:11:02
018 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.018 200 MB 21.09.14 23:11:47
019 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.019 200 MB 21.09.14 23:12:32
020 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.020 200 MB 21.09.14 23:13:17
021 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.021 200 MB 21.09.14 23:14:03
022 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.022 200 MB 21.09.14 23:14:48
023 Su Tich Quan The Am Bo Tat.iso.023 81.38 MB 21.09.14 23:15:07
Trang chủ Pháp Thí Hội | Mobile view | Page loaded in 4.22 ms |