Pháp Thí Hội: Phim Hoạt Hình Phật Giáo

Tập hợp các bộ phim hoạt hình Phật Giáo.
Để dễ dàng cho việc download, chúng tôi đã cắt file nhỏ lại, quý Phật Tử có thể dùng phần mềm Ghép File ở dưới.
File .iso là file để chép đĩa, .mp4,.mpg là file video chạy trực tiếp.

File name asc Size asc Last changed asc
dir ..
exe Phan-mem-ghep-file.exe 197 KB 14.10.13 17:40:44
001 Thien Thu Quan Am.iso.001 200 MB 22.09.14 13:58:58
002 Thien Thu Quan Am.iso.002 200 MB 22.09.14 13:59:43
003 Thien Thu Quan Am.iso.003 200 MB 22.09.14 14:00:38
004 Thien Thu Quan Am.iso.004 200 MB 22.09.14 14:01:23
005 Thien Thu Quan Am.iso.005 200 MB 22.09.14 14:02:07
006 Thien Thu Quan Am.iso.006 200 MB 22.09.14 14:02:58
007 Thien Thu Quan Am.iso.007 200 MB 22.09.14 14:03:42
008 Thien Thu Quan Am.iso.008 200 MB 22.09.14 14:04:26
009 Thien Thu Quan Am.iso.009 200 MB 22.09.14 14:05:09
010 Thien Thu Quan Am.iso.010 200 MB 22.09.14 14:05:53
011 Thien Thu Quan Am.iso.011 200 MB 22.09.14 14:06:35
012 Thien Thu Quan Am.iso.012 200 MB 22.09.14 14:07:19
013 Thien Thu Quan Am.iso.013 200 MB 22.09.14 14:08:02
014 Thien Thu Quan Am.iso.014 200 MB 22.09.14 14:08:45
015 Thien Thu Quan Am.iso.015 200 MB 22.09.14 14:09:27
016 Thien Thu Quan Am.iso.016 200 MB 22.09.14 14:10:15
017 Thien Thu Quan Am.iso.017 200 MB 22.09.14 14:11:00
018 Thien Thu Quan Am.iso.018 200 MB 22.09.14 14:11:43
019 Thien Thu Quan Am.iso.019 200 MB 22.09.14 14:12:26
020 Thien Thu Quan Am.iso.020 200 MB 22.09.14 14:13:10
021 Thien Thu Quan Am.iso.021 200 MB 22.09.14 14:14:00
022 Thien Thu Quan Am.iso.022 200 MB 22.09.14 14:14:46
023 Thien Thu Quan Am.iso.023 73.75 MB 22.09.14 14:15:04
Trang chủ Pháp Thí Hội | Mobile view | Page loaded in 2.41 ms |