Pháp Thí Hội
Website : www.phapthihoi.org
Danh Mục Kinh Sách Ấn Tống
Liên Hệ : Nam Thiên – 0934.123.177
Email : namthien@gmail.com

I) Pháp Thoại


Tên CD

Nội Dung

CD-PT01 - Vu Lan
- HT Tuyên Hóa - HT Tịnh Không.

01-Tâm Tình - ĐĐ.Thích Thiện Thuận
02-Tình Mẹ - HT.Hộ Giác
03-Bông Hồng Cài Áo – HT.Nhất Hạnh
04-Hiếu Kinh Phật Giáo - HT.Tuyên Hóa
05-Nói Về Hiếu Đạo – HT.Tịnh Không
06-Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Nặng Ân Khó Báo Đáp - HT.Tịnh Không
07-Bóng Mây - ĐĐ.Thích Thiện Thuận
08-Hiếu Kinh – TT.Thích Minh Hiếu
09-Mục Liên Tìm Mẹ - TT.Thích Minh Hiếu
10-Vu Lan – TT.Thích Minh Hiếu
11-Vu Lan Là Tiếng Nói Từ Trái Tim – TT.Thích Minh Hiếu
12-Ý Nghĩa Của Chữ Hiếu – TT.Thích Minh Hiếu
13-Bông Hồng Trắng - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
14-Tu Là Báo Hiếu - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
15-Cha Mẹ Cho Con - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
16-Đâu Cũng Có Cha Mẹ Mình - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
17-Ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
18-Vu Lan - ĐĐ.Trúc Thông Phổ
19-Trường Ca Kinh Vu Lan
20-Vu Lan Nhạc Khúc
21-Vu Lan Nhớ Mẹ - Võ Tá Hân
22-Tháng Bảy Vu Lan - Võ Tá Hân
23-Ca Khúc Vu Lan
24-Kinh Tụng - TT.Thích Trí Thoát - ĐĐ.Thích Huệ Duyên

CD-PT02 - 38 Pháp Hạnh Phúc - Ps.Pháp Trí

1.38 Pháp Hạnh Phúc - Ps.Pháp Trí

CD-PT03 - Làm Thế Nào Để Khắc Phục Bệnh Khổ - HT.Tịnh Không

01-Làm Thế Nào Để Khắc Phục Bệnh Khổ
02-Nên Dùng Ân Đức Hóa Giải Hận Thù
03-Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng
04-Hóa Giải Xung Đột Nội Tâm
05-Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột
06-Buông Xả Chấp Trước
07-Nói Về Nhân Quả
08-Coi Trọng Nhân Quả
09-Làm Thế Nào Thực Hiện Nền Giáo Dục Của Phật Đà
10-Hiếu Thân Tôn Sư
11-Nghệ Thuật Sống
12-Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường
13-Chấn Hưng Phật Giáo
14-Đối Xử Bình Đẳng - Chung Sống Hòa Bình
15-Đại Nạn Trước Mắt Quay Đầu Là Bờ
16-Cách Tu Lục Hòa Kính
17-Nhìn Thấu Buông Bỏ Bố Thí
18-Tín Tâm Học Phật Trị Lành Bệnh Khổ

CD-PT04 - Nhận Thức Phật Giáo - HT.Tịnh Không

01-Nhận Thức Phật Giáo - HT.Tịnh Không
02-Phật Giáo Là Gì - HT.Tịnh Không
03-Phật Học Vấn Đáp
04-Mục Tiêu Chung Của Sự Học Phật - HT.Tịnh Không
02-Phật Học Tổng Quan - HT.Từ Thông

DVD-PT05 - Tịnh Tông Nhập Môn - HT.Tịnh Không

01-Khai Thị - Tịnh Tông Nhập Môn
02-Lợi Ích Của Sự Niệm Phật
03-Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật - Cs. Hoàng Niệm Tổ
04-Niệm Phật Tâm Địa Công Phu
05-Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh
06-Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lũ Lụt
07-Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật
08-Tư Lương Tịnh Độ
09-Tu Học Tự Tại Vãng Sanh
10-Tu Phước Tu Huệ      
11-Tín Nguyện Trì Danh
12-Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh
13-Phải Nên Phát Nguyện

CD-PT06 - Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân - HT.Tịnh Không

01-Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân
02-Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
03-Công Đức Tạo Tượng
04-Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực
05-Trân Trọng Pháp Duyên
06-Tịnh Nghiệp Tam Phước
07-Đại Đạo Bồ Đề Không Tiến Ắt Lùi
08-Giáo Dục Vận Mạng Phong Thủy
09-Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời

CD-PT07 - Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai

01-Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai
02-Giáo Dưỡng Trẻ Thơ
03-Sách Vỡ Lòng Nho Giáo
04-Sư Đạo Hiếu Đạo
05-Nói Về Hiếu Đạo
06-Nói Về Nhân Quả
07-Chính Mình Phải Làm Gương

DVD-PT08 - Phật Học Tinh Hoa - HT.Từ Thông

01-Phật Học Tinh Hoa
02-Vấn Đáp 1
03-Vấn Đáp 2

CD-PT09 - Xử Lý Sanh Tử - HT.Từ Thông

01-Vấn Đề Sanh Tử - HT.Từ Thông
02-Xử Lý Sanh Tử - HT.Từ Thông
03-Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi - HT.Nhất Hạnh

CD-PT10 - Thập Đại Đệ Tử - Ps.Pháp Trí

01-Thập Đại Đệ Tử

 

CD-PT11 - Trị Bệnh Bằng Thực Dưỡng - DĐ.Thích Tuệ Hải

01-Dưỡng Sinh
02-Dưỡng Sinh
03-Thuyết Giảng

 

CD-PT12 – Trị Bệnh Cứu Người – HT.Tịnh Không

 01-Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa Ở Tiểu Viện Sơn Tây - HT.Tịnh Không

 

 

II ) Sách Nói

DVD-SN01 - Khai Thị

01-Khai Thị - HT.Tuyên Hóa
02-Khai Thị - HT.Tịnh Không
03-Ngữ Lục - HT.Tuyên Hóa
04-Pháp Ngữ - HT.Tuyên Hóa
05-Pháp Nhũ Thâm Ân - HT.Tuyên Hóa
06-Khai Thị - HT.Đức Niệm
07-Những Dòng Sữa Mẹ - HT.Huyền Vi
08-Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Ngài Tuyên Hóa

CD-SN02 - Phật Học Phổ Thông - HT.Thiện Hoa

01-Phật Học Phổ Thông - HT.Thiện Hoa

CD-SN03 - Ăn Chay

01-Ăn Chay - Một Triết Lý Sống - Bs.Liên Hương - Vĩnh Phụ Dịch
02-Ăn Chay - TT.Thích Thông Không
03-Ăn Chay Và Sức Khỏe - Trần Anh Kiệt
04-Công Đức Phóng Sanh - Ps.Viên Nhân
05-Phóng Sanh Vấn Đáp - HT.Tịnh Không
06-Lợi Ích Việc Ăn Chay - HT.Tịnh Không

CD-SN04 - Những Câu Chuyện Thiện Ác

01-Những Câu Chuyện Nhân Quả - ĐĐ. Thích Tâm Thuận
02-Những Câu Chuyện Thiện Ác - ĐĐ.Thích Tâm Thuận
03-Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - HT.Tịnh Không 
04-Truyện Hằng Ngày - HT.Nhuận Thành

DVD-SN05 - Khuyên Người Niệm Phật - Cs.Diệu Âm

DVD 1
01-Khuyên Người Niệm Phật
02-Quy Tắc Trợ Niệm - Tịnh Tông Học Hội
03-Phù Trợ Người Lâm Chung - Dagpo Rinpoche
04-Video Vãng Sanh Của Các Phật Tử
DVD 2
01-Hộ Niệm Rất Quan Trọng
02-Hộ Niệm Vấn Đáp
04-Trợ Niệm
05-Tọa Đàm

CD-SN06 - Đại Bi Chú Giảng - HT.Tuyên Hóa

01-Đại Bi Chú Giảng

CD-SN07 - Linh Ứng Quán Thế Âm - HT. Tịnh Từ

01-Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm - HT.Tịnh Từ
02-Niệm Phật Cảm Ứng - Cs.Lâm Kháng Trì

DVD-SN08 - Tuyển Tập Tịnh Độ - HT.Thiền Tâm - HT.Trí Tịnh

01-48 Phép Niệm Phật - Trịnh Vĩnh Am
02-Đường Về Cực Lạc - HT.Trí Tịnh
03-Hương Quê Cực Lạc - HT.Thiền Tâm
04-Niệm Phật Chỉ Nam - Chư Tổ Tịnh Độ Khai Thị
05-Niệm Phật Sám Pháp - HT.Thiền Tâm
06-Niệm Phật Thập Yếu - HT.Thiền Tâm
07-Niệm Phật Tông Yếu - Pháp Nhiên Thượng Nhân
08-Tịnh Độ Hoặc Vấn - HT.Thiền Tâm
09-Tịnh Độ Tuyển Tập - Cs.Lý Bỉnh Nam
10-Tịnh Độ Cảnh Ngữ - Đs.Hành Sách - TT.Thích Minh Thành Dịch
11-Tịnh Độ Vững Ngữ - Đs.Châu Hoằng - TT.Thích Minh Thành Dịch
12-Niệm Phật Sanh Tịnh Độ - HT.Thánh Nghiêm
13-Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật - Tâm Ngộ
14-Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ - TT.Thích Phổ Huân
15-Hương Sen Vạn Đức - HT.Trí Tịnh
16-Vô Nhất Đại Sư – Bảo Đăng
17-Bày Ngày Tu Phật Thất - HT.Diệu Liên
18-Liên Tông Bảo Giám - Đs U Đàm - TT.Thích Minh Thành Dịch
19-Liên Trì Cảnh Sách – Ps.Viên Nhân – Thích Quảng Ánh Dịch
20-Niệm Phật Thoát Sanh Tử - Ns Tuệ Uyển Dịch

CD-SN09 - Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư

01-Lá Thư Tịnh Độ
02-Gia Ngôn Lục
03-Ấn Quang Văn Sao 01

CD-SN10 - Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Bs Quách Huệ Trân

01-Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Bs.Quách Huệ Trân
02-Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bs.Quách Huệ Trân
03-Phật Học Và Y Học - Bs.Quách Huệ Trân
04-Đạo Đức Và Sức Khỏe - Bs.Bành Tân

CD-SN11 - Chư Kinh Tập Yếu - HT.Duy Lực

01-Chư Kinh Tập Yếu
02-Góp Nhặt Lời Phật Tổ
03-Duy Lực Ngữ Lục

DVD-SN12 - Phật Học Vấn Đáp

00-Phật Học Tinh Yếu - HT.Thiền Tâm
01-Phật Giáo Chánh Tín - HT.Thánh Nghiêm
02-Học Phật Quần Nghi - HT.Thánh Nghiêm
03-Gậy Kim Cang Hét - HT.Tuyên Hóa
04-Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ - Ps.Maha ThongKham
05-Hiện Đời Thành Phật - HT.Huyền Vi
06-Hoa Sen Ngày Xuân - HT.Tuyên Hóa
07-Lá Thư Thầy - TT.Thích Viên Minh

CD-SN13 - Bài Học Ngàn Vàng - HT.Thiện Hoa

01- Bài Học Ngàn Vàng - HT.Thiện Hoa
02-Tám Quyển Sách Quý - HT.Thiện Hoa
03-Vì Sao Tin Phật - TT.Thích Tâm Quang

CD-SN14 - Vô Ngã Vô Ưu - Ns.Ayya Khema

01-Vô Ngã Vô Ưu - Ns.Ayya Khema
02-Ốc Đảo Tự Thân - Ns.Ayya Khema
03-Khi Nào Chim Sắt Bay- Ns.Ayya Khema
04-Pháp Đại Hoàn Thiện – Đs.Chagdud Tulku

CD-SN15 - Chết Có Thật Đáng Sợ Không

01-Chết Có Thật Đáng Sợ Không - TT.Thích Tâm Quang Dịch
02-Tạng Thư Sống Chết - Ns.Trí Hải Dịch
03-Suy Nghiệm Về Hiện Tượng Chết
04-Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh - Lati Rinbochay - Jeffrey Hopkins - Chân Giác Dịch
05-Sống Chết Bình An - Ns.Trí Hải Dịch
06-Chết Và Tái Sanh - Sogyal Rinppche - ĐĐ.Thích Nguyên Tạng Dịch
07-Thuyết Luân Hồi Và Phật Giáo Tây Phương - ĐĐ.Thích Nguyên Tạng Dịch

CD-SN16 - Cẩm Nang Tu Đạo - HT.Quảng Khâm

01-Cẩm Nang Tu Đạo - HT.Quảng Khâm
02-Cẩm Nang Tu Đạo - HT.Tuyên Hóa

CD-SN17 - Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn

01-Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - Đs.Tĩnh Am
02-Khuyên Phát Bồ Đề Tâm Văn - HT.Tuyên Hóa

CD-SN18 - Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội - HT Tuyên Hóa

01-Những Vong Linh Thai Nhi Vô Tội - HT Tuyên Hóa

CD-SN19- Câu Chuyện Số Mệnh - HT.Thiện Siêu

01-Câu Chuyện Số Mạng - HT.Thiện Siêu
02-Liễu Phàm Tứ Huấn - HT.Tịnh Không
03-Chữ Nghiệp Trong Đạo Phât - HT.Thiện Siêu
04-Phương Pháp Cải Tạo Vận Mệnh - HT.Tịnh Không
05-Năng Lực Của Nghiệp - Ps Pháp Trí
06-Phước Nghiệp Phước Báu - Viên Nhân

CD-SN20 - Cuộc Đời Đức Phật

01-Cuộc Đời Đức Phật - Diệu Nghiêm
02-Đức Phật Và Phật Pháp - Phạm Khánh Hỷ Dịch
03-Sự Tích Phật A Di Đà Và 7 Bị Bồ Tát
04-Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Ngọc Tài
05-Phật Pháp Với Khoa Học - HT.Duy Lực

CD-SN21 - Hạnh Phúc Gia Đình

01-Hôn Nhân Hạnh Phúc – HT.Dhammananda
02-Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma
03-Nhẹ Gánh Lo Âu - Phạm Khánh Hỷ Dịch
04-Đừng Coi Thường Phiền Não - Ts. U Tejaniya
05-Hạn Chế Sân Hận - Trải Rộng Tình Thương - TK Visuddhacara
06-Thuần Hóa Tâm Hồn - HT.Minh Thành

CD-SN22 - Pháp Ngữ Lục

01-Trung Phong Pháp Ngữ - HT. Duy Lực
02-Ngẫu Ích Pháp Ngữ
03-Nam Tuyền Ngữ Lục - HT.Duy Lực
04-Lâm Tế Ngữ Lục - HT.Duy Lực - HT.Nhất Hạnh
05-Tuệ Trung Ngữ Lục - HT.Thanh Từ
06-Ngữ Lục - HT Tuyên Hóa
07-Tịnh Ảnh Lục - HT.Tịnhh Không
08-Duy Ngữ Lục - HT.Duy Lực
09-Pháp Ngữ Lục - HT.Đức Niệm

CD-SN23 - Bước Đầu Học Phật - HT.Thanh Từ

01-Bước Đầu Học Phật
02-Nhặt Lá Bồ Đề

 

CD-SN24 - Hoa Vô Ưu - HT.Thanh Từ

01-Hoa Vô Ưu

DVD-SN25 - Sách Phật Học Việt Nam

01-Ánh Đạo Vàng - Võ Đình Cường
02-Cô Ba Cháo Gà - Ns.Huệ Hiền
03-Hư Hư Lục - Ns.Như Thủy
04-Đường Xưa Mây Trắng - HT.Nhất Hạnh
05-Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt - TT.Thích Như Điển
06-Hiệu Lực Của Cầu Nguyện HT.Nhất Hạnh
07-Thế Nào Là Xá Lợi - TT.Thích Hải Quang
08-Thầy Tôi - Chùa Định Thành
09-Vi Tiếu - TT.Thích Viên Minh
10-Khi Hồng Hạc Bay Về - TT.Thích Huyền Diệu
11-Quan Âm Thị Kính - HT.Nhất Hạnh
12-Đường Vào Nội Tâm - Ns.Trí Hải
13-Giải Mã Truyện Tây Du - Ngô Anh Dũng
14-Tình Người - HT.Nhất Hạnh
15-Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi - TT.Thích Nhất Chân
16-Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh
17-Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng - HT.Nhất Hạnh
18-An Lạc Từng Bước Chân - HT.Nhất Hạnh
19-Cặn Bã Ký Ức - Như Sanh
20-Vô Thường - ĐĐ Thích Giác Thiện

CD-SN26 – Ánh Sáng Mật Tông

00-Ánh Sáng Mật Tông - TT.Thích Minh Thành Dịch
01-Phật Giáo Theo Truyền Thống Tây Tạng - Ns.Trí Hải Dịch
02-Thầy Và Đệ Tử - Viên Huệ Dịch
03-Tây Tạng Huyền Bí – Nguyễn Hữu Kiệt Dịch
04- Du Hành Tây Tạng - Alexandra David Neal - Minh Tâm Dịch

DVD-SN27 - Sách Phật Học Quốc Tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-Tâm Bất Sinh - Ts.Bankei - Ns.Trí Hải Dịch
02-Thanh Tịnh Đạo - Ns.Trí Hải Dịch
03-Thiền Sư Và Triết Gia Ns.Trí Hải - Phương Thanh Dịch
04-Vui Chay Ý Đạo - Ns.Trí Hải Dịch
05-Nấc Thang Cuộc Đời - HT.Tinh Vân
06-Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên - HT.Tinh Vân
07-Gương Sáng Người Xuất Gia - Liên Trì Đại Sư - HT.Giới Nghiêm Dịch
08-Từ Nụ Đến Hoa - Ts . Soko Morinaga
09-Hành Trình Không Đích Đến - Ns.Trí Hải
10-Bí Quyết Sống Lâu - Gs.Tề Quốc Lực
11-Chỉ Là Một Cội Cây - Ts.Ajahn Chah
12-Chuyện Ngạ Quỷ - HT.Bửu Chơn
13-Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn - Ts.Jokita
14-Con Đường Xưa - HT.Piyadassi - Minh Châu - Đặng Tấn Dịch
15-Đại Đường Tây Vực Ký - Ps.Huyền Trang - TT.Thích Như Điển Dịch
16-Đời Sống Bấp Bênh - HT. Sri.Dhammananda - Phạm Kim Khánh Dịch
17-Du Hành Tây Tạng - Alexandra David Neal - Minh Tâm Dịch
18-Đưa Tâm Về Nhà - Đs.Sogyal Rinpoche  - Ns.Trí Hải Dịch
19-Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Ts. Ajahn Chah - Khánh Hỷ Dịch
20-Milarepa - Con Người Siêu Việt - Đỗ Đình Đồng
21-Ngập Tràn Ân Phước – Dipa Ma.Amy Schmidt - Thiện Nhựt Dịch
22-Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta - Phạm Kim Khánh Dịch
23-Những Lời Tâm Huyết Của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong Dịch
24-Niệm Và Người Thực Hành - Phạm Kim Khánh Dịch
25-Nuôi Dưỡng Phật Pháp Bằng Phương Pháp Niệm Tâm - Phạm Kim Khánh Dịch
26-Phổ Đà Sơn Dị Truyện - Ps.Chữ Vân
27-An Bình Không Lay Chuyển - Ts. Ajahn Chah - Thiện Nhựt Dịch
28-Thơm Ngát Hương Lan - HT. Hư Vân
29-Chuyện Bách Dụ - HT Thánh Pháp
30- Ba Trụ Thiền - Ts Philip Kapleu

CD-SN28 - Nhập Bồ Tát Hạnh - Ns Trí Hải

01-37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo - Vô Trước Đại Sư
02-Nhập Bồ Tát Hạnh - Tịch Thiên Tôn Giả
03-Nhập Bồ Tát Hạnh - Ns Trí Hải

III ) Giảng Kinh


DVD-DTK01 - Đại Tạng Kinh Bắc Tông

01-Kinh Đại Bảo Tích - HT.Trí Tịnh
02-Kinh Bi Hoa
03-Kinh Đại Bát Niết Bàn - HT.Trí Tịnh
04-Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân - ĐĐ.Thích Chính Tiến
05-Kinh Đại Thừa Hiển Thức - TT.Thích Đồng Thái
06-Kinh Địa Tạng - HT.Trí Tịnh
07-Kinh Dược Sư - Thích Tuệ Nhuận
08-Kinh Duy Ma Cật - HT.Huệ Hưng
09-Kinh Hiều Ngu - HT.Trung Quán
10-Kinh Hiền Nhân - HT.Hành Trụ
11-Kinh Hoa Nghiêm - HT.Trí Tịnh
12-Kinh Lăng Già - HT.Duy Lực
13-Kinh Lăng Nghiêm - HT.Duy Lực
14-Kinh Lăng Nghiêm - Tâm Minh Lê Đình Thám
15-Kinh Lương Hoàng Sám - HT.Trí Tịnh
16-Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT.Trí Tịnh
17-Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính
18-Kinh Niệm Phật Ba La Mật - HT.Thiền Tâm
19-Kinh Pháp Bảo Đàn - HT.Duy Lực
20-Kinh Pháp Hoa - HT.Trí Tịnh
21-Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện - HT.Trí Tịnh
22-Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Ns.Trí Hải
23-Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả - TT.Thích Nhất Chân
24-Kinh Quán Vô Lượng Thọ - HT.Hưng Từ
25-Kinh Thiện Sanh - Thi Ca La Việt
26-Kinh Viên Giác - HT.Trung Quán
27-Kinh Vô Lượng Thọ - HT.Trí Tịnh
28-Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa - Cs.Hạ Liên Cư
29-Kinh Kim Quang Minh - HT Trí Quang

DVD-DTK02 - Đại Tạng Kinh Nam Tông - Nykaya - HT.Minh Châu

01-Kinh Trường Bộ
02-Kinh Trung Bộ
03-Kinh Tương Ưng Bộ
04-Kinh Tăng Chi Bộ
05-Kinh Tiểu Bộ

DVD-GK01- Kinh A Di Đà

01-48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
02-Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư
03-Kinh A Di Đà Liễu Nghĩa - HT.Từ Thông
04-Kinh A Di Đà - HT.Tuyên Hóa
05-Kinh A Di Đà Yếu Giải - HT.Tịnh Không
06-Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch
07-Kinh Tụng

DVD-GK02 - Kinh Địa Tạng

01-Kinh Địa Tạng - HT.Tịnh Không
02-Kinh Địa Tạng - HT.Tuyên Hóa
03-Kinh Địa Tạng - HT.Trí Tịnh
04-Tụng Kinh Địa Tạng - HT.Thích Trí Thoát
05-Tụng Kinh Địa Tạng - ĐĐ.Thích Huệ Duyên
06-Tụng Kinh Vu Lan
07-Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát - ĐĐ.Thích Huệ Duyên

DVD-GK03 -Tịnh Độ Ngũ Kinh - HT.Tịnh Không

 

 

 

01-48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
02-Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư
03-Kinh A Di Đà Yếu Giải - HT.Tịnh Không
04-Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch
05-Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa
06-Kinh Vô Lượng Thọ Giảng 1994 - Đài Bắc
07-Kinh Vô Lượng Thọ Giảng 1994 - Singapore
08-Quán Vô Lượng Thọ
09-Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương
10-Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm
11-Vãng Sanh Luận

DVD-GK04 - Kinh Bát Đại Nhân Giác

01-Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT.Tịnh Không
02-Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT.Từ Thông
03-Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân - TT.Thích Phổ Huân

DVD-GK05 - Kinh Di Giáo

01-Di Giáo Tam Kinh - TT.Thích Thiện Huệ
02-Lương Hoàng Sám - HT.Huyền Vi

DVD-GK06 - Kinh Duy Ma Cật

00-Kinh Duy Ma Cật - HT.Từ Thông
01-Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - HT.Huệ Hưng
02-Lược Giải Kinh Duy Ma -HT.Trí Quảng

DVD-GK07 - Kinh Hoa Nghiêm

01-Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm - HT.Trí Quảng
02-Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh - HT.Tịnh Không
03-Hoa Nghiêm Áo Chỉ - HT.Tịnh Không

DVD-GK08 - Kinh Kim Cang

00-Kinh Kim Cang - HT.Thiện Hoa
01-Kinh Kim Cang - HT.Từ Thông
02-Kinh Kim Cang - HT.Huyền Vi
03-Kinh Kim Cang - HT.Chơn Thiện
04-Kinh Kim Cang - Ps.Pháp Vân
05-Kinh Kim Cang - SB.Hải Triều Âm
06. Kinh Kim Cang - Cs.GiangVi Nông

DVD-GK09 - Kinh Lăng Nghiêm

01-Kinh Lăng Nghiêm - HT.Thiện Hoa
02-Kinh Lăng Nghiêm - Giáo Án Cao Đẳng Phật Học - HT.Từ Thông
03-Kinh Lăng Nghiêm - HT.Duy Lực
04-50 Hiện Tượng Ấm Ma - HT.Tuyên Hóa
05-Kinh Lăng Nghiêm - HT.Tịnh Không
06-Kinh Lăng Nghiêm - Nghiêm Xuân Hồng
07-Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương - HT.Tịnh Không
08-Kinh Lăng Nghiêm - HT.Tuyên Hóa
09-Kinh Lăng Nghiêm - SB.Hải Triều Âm
10-Kinh Lăng Nghiêm - HT.Từ Thông
11-Lăng Nghiêm Giảng Thuật - HT.Tuyên Hóa

DVD-GK10- Kinh Niết Bàn

01-Kinh Niết Bàn - HT.Từ Thông
02-Kinh Niết Bàn Luận Giải - Liên Hoa Tịnh Huệ

DVD-GK11 - Kinh Pháp Hoa

01-Pháp Hoa Cương Yếu - HT.Trí Tịnh
02-Pháp Hoa Thông Nghĩa - HT.Trí Tịnh
03-Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT.Trí Tịnh
04-Giảng Kinh Pháp Hoa - HT.Tâm Thanh
05-Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT.Huyền Vi
06-Pháp Hoa Thâm Nghĩa - HT.Từ Thông
07-Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
08-Pháp Hoa Thông Nghĩa - SB.Hải Triều Âm
09-Giảng Kinh Pháp Hoa - HT.Từ Thông

DVD-GK13 - Kinh Phổ Môn

01-Kinh Phổ Môn - HT.Tuyên Hóa
02-Phổ Môn Giảng Lục - Ps.Bảo Tịnh Giang - HT.Trí Nghiêm Dịch
03-Kinh Phổ Môn - Ps.Diễn Bồi

DVD-GK14 - Kinh Tứ Thập Nhị Chương

01-Kinh 42 Chương - HT.Tuyên Hóa
02-Kinh 42 Chương - HT.Từ Thông

DVD-GK15 - Kinh Viên Giác

01-Kinh Viên Giác Giảng Giải - HT.Thiện Hoa
02-Chánh Văn - HT.Từ Thông
03-Giảng Kinh Viên Giác - HT.Từ Thông

DVD-GK16 - Bát Nhã Tâm Kinh

01-Bát Nhã Tâm Kinh - HT.Tuyên Hóa
02-Bát Nhã Tâm Kinh - HT.Tịnh Không
03-Bát Nhã Tâm Kinh - HT.Từ Thông
04-Bát Nhã Tâm Kinh - Ps.Pháp Trí
05-Bát Nhã Tâm Kinh - Giảng Theo Vi Diệu Pháp - TT.Thích Viên Minh
06-Bát Nhã Tâm Kinh - SB.Hải Triều Âm
07-Bát Nhã Tâm Kinh - Chánh Trí Mai Thọ Truyền

DVD-GK17 - Tịnh Độ Ngũ Kinh

01-Quyển Thượng - HT.Hành Trụ
02-Quyển Trung - HT.Hành Trụ
03-Quyển Hạ - HT.Thiền Tâm - HT.Tuệ Đăng - HT.Trí Tịnh

DVD-GK18- Kinh Thập Thiện Nghiệp - HT.Tịnh Không

01-Kinh Thập Thiện Nghiệp
02-Kinh A Nan Vấn Phật Sự Kiết Hung
03-Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh

 

III) Luật - Luận

CD-GL01 - Luật Học Cơ Bản - HT.Minh Thành

01-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải - HT.Minh Thành
02-Oai Nghi Cảnh Sách - HT.Minh Thành
03-Bồ Tát Giới Yếu Giải - HT.Minh Thành
04-Tỳ Kheo Giới Giảng Giải - HT.Minh Thành
05-Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc - HT.Minh Thành
06-Bước Tới Thảnh Thơi - Dành Riêng Cho Người Xuất Gia -HT.Nhất Hạnh
07-Nghi Thức Tụng Giới Tỳ Kheo
08-Thiền Môn Trường Hàng Luật
09-Từng Bước Nở Sen - HT.Nhất Hạnh
10-Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ny Giới Bổn Hội Nghĩa - Ns.Diệu Sơn

CD-L01 - Đại Thừa Khởi Tín Luận - HT.Thiện Hoa

 

00-Đại Thừa Khởi Tín Luận - HT.Thiện Hoa
01-Đại Thừa Tuyệt Đối Luận - HT.Duy Lực
02-Tham Thiền Phổ Thuyết - HT.Duy Lực
03-Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - HT.Duy Lực
04-Bảo Tạng Luận - HT.Duy Lực

CD-L02 - Đại Trí Độ Luận - Ns.Diệu Không

O1-Đại Trí Độ Luận

 

 

IV) Thiền – Tịnh – Mật – Duy Thức

CD-TT01 - Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền - HT.Duy Lực

01-Cội Nguồn Của Truyền Thừa
02-Thiền Thất Khai Thị Lục
03-Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền
04-Lâm Tế Ngữ Lục
05-Nam Tuyền Ngữ Lục
06-Trung Phong Pháp Ngữ
07-Phật Pháp Với Thiền Tông
08-Vũ Trụ Quan Phật Giáo

CD-TT02 - Thiền Căn Bản - HT.Thanh Từ

01-Thiền Căn Bản
02-Thiền Đốn Ngộ
03-Thiền Tông Bản Hạnh
04-Nguồn Thiền Giảng Giải
05-Khóa Hư Lục

CD-TT03 - Tam Tổ Trúc Lâm - HT.Thanh Từ

01-Tam Tổ Trúc Lâm
02-Thiền Sư Việt Nam
03-Xuân Trong Cửa Thiền - HT.Thanh Từ
04-Tuệ Trung Ngữ Lục - HT Thanh Từ

CD-TT04 - Chứng Đạo Ca

01-Chứng Đạo Ca - HT.Tuyên Hóa
02-Chứng Đạo Ca - HT.Từ Thông
03-Chứng Đạo Ca - HT.Thanh Từ
04-Chứng Đạo Ca - Ns.Trí Hải

CD-TT05 - Thiền Sư Trung Hoa - HT.Thanh Từ

01-Thiền Sư Trung Hoa
02-Những Vị Thiền Sư Đương Thời

 

 

CD-TT06 - Thiền Minh Sát - Đs Achaan Chah

 

01-Mặt Hồ Tĩnh Lặng - Đs.Achaan Chah
02-Suối Nguồn Tâm Linh - Đs.Achaan Chah

 

 

DVD-TDT01 - Tam Thời Hệ Niệm - HT.Tịnh Không

01-Tam Thời Hệ Niệm - HT.Tịnh Không

DVD-DTT01 - Duy Thức Học

01-Duy Thức Học - HT.Từ Thông
02-Duy Thức Học Yếu Luận - HT.Từ Thông
03-Duy Thức Học - HT.Tâm Thanh
04-Luận Thành Duy Thức - HT Thiện Siêu

 

V) Phim


DVD-HH01-Phim Hoạt  Hình Phật Giáo

Phim Hoạt Hình Phật Giáo

DVD-HH02-Nhất Hưu Hòa Thượng

Phim Hoạt Hình Nhất Hưu Hòa Thượng

DVD-HH03-Mục Liên Truyền Kỳ

Phim Hoạt Hình 3D Mục Liên Truyền Kỳ

DVD-HH04-Địa Tạng Bồ Tát

Phim Hoạt Hình 3D Địa Tạng Bồ Tát

CD-HH05-Lục Tổ Huệ Năng

Phim Hoạt Hình Lục Tổ Huệ Năng

DVD-HH06-Những Câu Chuyện Nhân Quả

Phim Hoạt Hình Những Câu Chuyện Nhân Quả ( Cảm Ứng Thiên )

DVD-HH07-Chú Sa Di

Phim Hoạt Hình Chú Sa Di Hoan Hỉ Nhìn Đời

CD-HH08-Lễ Phép Thường Ngày

Phim Hoạt Hình Lễ Phép Thường Ngày

DVD-HH09-Trung Đài Thiền Tự

Trung Đài Thiền Tự

DVD-HH10-Nhị Thập Tứ Hiếu

Phim Hoạt Hình Phim Hoạt Hình Nhị Thập Tứ Hiếu

DVD-HH11-Kinh Di Lặc Bồ-Tát

Phim Hoạt Hình Kinh Di Lặc Bồ-Tát Thượng Sanh

DVD-HH12-Sự Tích Địa Tạng Bồ-Tát

Phim Hoạt Hình Sự Tích Địa Tạng Bồ-Tát

DVD-HH13-Phật Đà Truyền Kỳ

Phim Hoạt Hình Phật Đà Truyền Kỳ

DVD-HH14-Mười Câu Chuyện Đức Phật

Phim Hoạt Hình Mười Câu Chuyện Đức Phật

DVD-HH15-Sự Tích Quán Thế Âm Bồ-Tát

Phim Hoạt Hình Sự Tích Quán Thế Âm Bồ-Tát

DVD-HH16-Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp

Phim Hoạt Hình Kinh Cha Mẹ Ân Nặng Khó Báo Đáp

DVD-HH17-Sự Tích Đức Phật

Phim Hoạt Hình  Sự Tích Đức Phật

DVD-HH18-

 

DVD-HH19-

 

DVD-HH20-

 

DVD-HH21-

 

DVD-HH22-

 

DVD-HH23-

 

DVD-HH224-

 

DVD-HH25-