Toàn bộ số tiền nhận được từ quý Phật Tử sẽ được Ban Quản Trị chuyển về những địa chỉ đang cần sự hỗ trợ. Danh sách các kế hoạch được liệt kê tại trang Phật Sự.

Chân thành tri ân sự cúng dường của quý Phật Tử.

Xin chúc quý Phật Tử và gia đình luôn luôn an lạc.

Quý Phật tử vui lòng chọn trợ duyên bằng vnđ qua chuyển khoản Ngân hàng ở Việt Nam hoặc ngoại tệ qua Paypal/Credit Card

Paypal hoặc Credit Card

Ngân hàng Việt Nam