Ấn Tống Kinh Cúng Dường Ni Sinh HVPGVN – Huế ( Khóa VIII – IX – Chùa Hồng Đức )

100,000 8,000,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên : Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Khóa Cử Nhân Phật Học – Khóa VIII – IX – X

Số lượng : 160 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Danh Mục Kinh Sách Cần Trợ Duyên Ấn Tống (Cập nhật 01/12/2018)

1) Đại Tạng Kinh Nikaya ( Bộ 13 tập ) – HT Minh Châu Dịch : 120 Bộ

2) Phật Quang Đại Từ Điển ( Bộ 8 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch : 10 Bộ

3) Liên Hoa Nguyệt San (Huế ) – Hội Tăng Già Trung Việt : 10 Bộ

4) Đuốc Tuệ – Hội Phật Giáo Bắc Kỳ : 10 Bộ

5) Từ Bi Âm – Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học : 10 Bộ

6) Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch: 120 Bộ

7) Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch : 120 Bộ

8) Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập ) – HT Phước Sơn Dịch : 120 Bộ

9) Đại Tạng Kinh ( Bản Điện Tử chứa trong Máy Đọc Sách ): 10 cái

3,100,000 

cần 121 bộ

4,000,000 

cần 10 bộ

8,000,000 

cần 10 bộ

6,000,000 

cần 10 bộ

3,750,000 

cần 10 bộ

100,000 

cần 5918 bộ

500,000 

cần 51 bộ

105,000 

cần 29 bộ

400,000 

cần 50 bộ

Đọc tiếp350,000 

Đã hoàn thành

Danh mục:


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua